Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Horzum

Psikoloji

Konak, İstanbul, Ankara Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimleri
-Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Horzum İzmir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2016 yılında şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans eğitimini "Üniversite Öğrencilerinde İç ve Dış Kontrol Odaklarının Sosyodemografik Değişkenlere Göre İncelenmesi" tezini tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını almıştır.
-Lisans eğitimi sürecinde Denizli Devlet Hastanesi (1 ay), Bornova Rehberlik ve Araştırma Merkezi (2 yıl belirli aralıklarla), Denizli Yamaç Anaokulu (1 ay) ve Dünya Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi (2 ay) olmak üzere birçok yerde staj yaparak alanında deneyim kazanmıştır. Bunlara ek olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Geriatri Bölümünde ve Balçova’da yer alan özel bir huzur evinde bir dönem stajyer olarak görev almıştır.
-Yüksek lisans eğitimi sürecinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel terapiler çalışmış ve yaptığı stajlara ek olarak Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın ve NP İstanbul Beyin Hastanesinde yer alan diğer psikiyatristlerin seanslarını izleyerek alanında gözlem yapmış ve Doç. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat’ın çocuk ve ergenlere yönelik terapi çalışmalarına katılmıştır.

Psikolojik Değerlendirme ve Test Eğitimleri
-Hem lisans eğitimi sürecinde hem de sonrasında aldığı eğitimler ile mesleki gelişimine katkı sağlamıştır. İstanbul Üniversitesi CAS (Cognitive Assessment System) Eğitimi, MMPI Uygulayıcı Eğitimi, Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi (AGTE, Resim Çizme Testleri, Beier Cümle Tamamlama Testi I-II, Duygudurumu Ölçekleri), Stanford-Binet Zekâ Testi ve Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) olmak üzere çeşitli test eğitimleri almıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği (EABCT) tarafından akredite edilen Türkiye Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği’nden Prof.Dr. M. Hakan Türkçapar’ın sunumuyla bilişsel davranışçı terapi eğitimini almıştır.

EMDR Eğitimleri
-Uzm. Kl. Psk. Emre Konuk ve Uzm. Kl. Psk. Asena Yurtsever’den EMDR I., II. Düzey eğitimlerinin ardından Avrupa Akredite EMDR Terapist unvanını almaya hak kazanmıştır.. Eğitin sürecinde Uzm. Kl. Psk. Emre Konuk’un grup süpervizyonlarına katılım göstermiştir.
-Bunlara ek olarak, Asena Yurtsever’ den aldığı EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak Adlı eğitimi ile erişkinlerin güvenli bağlanma sorunları yaşıyor olduğu durumlarda EMDR temelli müdahaleler yaparak seanslarını zenginleştirmiştir ve “EMDR Hap Eğitimi”ni almıştır. -Aynı zamanda Emre Konuk’tan EMDR Flash Tekniği Eğitimi ve Derya Altınay'dan EMDR Kum Tepisisi Protokolü Eğitimini alarak EMDR protokollerine yönelik alet çantasını zenginleştirmiştir.
-Çocuklarla oyun terapisinin yanında çocuk EMDR çalışabilmek için Prof. Dr. Ümran Korkmazlar’dan 1. Düzey Çocuk ve Ergen EMDR eğitimi ve çocukların travmatik deneyimlerinin çalışmalarını desteklemek amacıyla “EMDR ve İyileştiren Hikaye Tekniği’ni almıştır. Bunlara ek olarak oyuncu ebeveyn yaklaşımıyla oyun aracılığıyla problemlere yaratıcı çözümler bulmayı, iş birliğini arttırmayı hedefleyen Dr Lawrence Cohen ile Oyuncu Ebeveynlik Atölyelerine katılmıştır.
-Zeynep Özmeydan'dan TR-V-OCD EMDR Tedavi Protokolü ile OKB Tedavisi eğitimini almıştır.
-EMDR Türkiye Derneği Üyesi Olan Zübeyde Ezgi Horzum pek çok gönüllü çalışmalarda bulunmuştur ve EMDR Derneği ile birlikte Elazığ, İzmir Ve Kahramanmaraş depremlerinde, covid sürecinde gönüllü desteklerde bulunmuştur.

Aile Danışmanlığı ve Çift Terapileri Eğitimleri
-Dr. Öğr Üyesi Zeliha Babayiğit’den İçsel Aile Sistemleri Eğitimi’ni almıştır.
Bunların yanında 450 saatlik Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlamakla birlikte Psikolojik Değerlendirme Sürecinde Ön Görüşme ve Kısa Süreli Danışmanlık Eğitimi, Travma, Krize Müdahale ve Psikososyal Destek Eğitimi, Aile Arabulucuğu Eğitimi gibi çeşitli eğitimler ile mesleki gelişimini desteklemiştir.
-Çiftlerle yönelik çalışaması bağlamında Psikoloji İstanbul,’dan 1. Düzey Gottman Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır.

Çocuklara Yönelik Eğitimler
-Nilüfer Devecigil tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimini başarıyla tamamlamıştır.
-Dr. Daniel J. Siegel tarafından verilen Bütün Beyinli Çocuk: Çocuğunuzun Zihnini Besleyecek 12 Strateji eğitimini almıştır.
-Çocuklarla oyun terapisinin yanında çocuk EMDR çalışabilmek için Prof. Dr. Ümran Korkmazlar’dan 1. Düzey Çocuk ve Ergen EMDR eğitimini ve çocukların travmatik deneyimlerinin çalışmalarını desteklemek amacıyla “EMDR ve İyileştiren Hikaye Tekniği” ni almıştır.
-Çocuklarla çalışmalarında bağlanma temelleri üzerine büyük önem vermektedir. Şu an çeşitli anaokullarına danışmanlık yapmaktadır, psikoloji öğrencileriyle seminerler düzenlemektedir.
-Nalan Saban'dan Çocuk ve Ergenlerde Ölüm ve Komplike Yas ve EMDR ile Müdahale Becerileri eğitimini almıştır.
Atölye ve Workshoplar
-Bunlara ek olarak oyuncu ebeveyn yaklaşımıyla oyun aracılığıyla problemlere yaratıcı çözümler bulmayı, iş birliğini arttırmayı hedefleyen Dr Lawrence Cohen ile Oyuncu Ebeveynlik Atölyelerine katılmıştır.
-Kalpten Bağlı Kitabı’nın yazarları olan Barbara Nicholson ve Lysa Parker’in bağlanma temelli ebeveynlik eşliğinde şefkatle çocuk yetiştirme rehberi workshopına katılmıştır.

Günümüzde
-Aktif olarak bireysel terapilerinde Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR terapisi ve İçsel Aile Sistemleri yaklaşımlarını kullanmaktadır. Çift terapisinde ise tamamlamış olduğu 1. Düzey Gottman Çift Terapisi Tekniğini kullanmaktadır.
-Hürriyet Gazetesi’nde köşesi bulunan Kl. Psk. Ezgi Horzum alanında birçok farklı konuya değinen makaleler yazmaktadır.
-2018 yılında kurmuş olduğu 35 Psikoloji Merkezi’nde danışanlarına yüz yüze ve online şekilde hizmet vermektedir.
-Üye olduğu dernekler EMDR Türkiye Derneği, EMDR Travma İyileştirme Grupları ve Türk Psikologlar Derneği’dir.
- Emre Konuk, Hayal Demirci ve Şirin Atçeken bireysel süpervizörleridir.

Okullar / Eğitimler

 • Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Pedagojik Formasyon
 • İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji - Lisans
 • Çocuk Emdr Eğitimi - EMDR Türkiye Derneği
 • Emdr Eğitimi - EMDR Türkiye Derneği
 • Bilişsel-Davranışçı Terapi Eğitimi
 • MMPI Kişilik Envanteri Uygulayıcı eğitimi
 • Pedagojik Formasyon Sertifika Programı
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
 • Psikolojik Değerlendirme Sürecinde Ön Görüşme ve Kısa Süreli Danışmanlık Eğitimi
 • Travma, Krize Müdahale ve Psikososyal Destek Eğitimi
 • Erken Çocukluk Dönemi Uygulama Becerileri Çalışma Grubu
 • İçsel Aile Sistemleri
 • EMDR
 • Deneyimsel Oyun Terapisi
 • Gottman Çift Terapisi Eğitimi 1. Düzey
 • EMDR Kum Tepsisi

Bilinen Diller

 • İngilizce

İlgi alanları

 • Depresyon
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Sosyal Fobi
 • Panik Atak
 • Sınav Kaygısı
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Stres
 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Hiperaktivite Bozukluğu
 • Gelişim Bozuklukları
 • Uyum Bozuklukları
 • Anne - Baba Ayrılığı
 • Boşanma Travması
 • Yas (Matem)
 • Çocukluk Dönemi Korkuları
 • Zeka Geriliği Kaynaklı Uyum Problemleri
 • Üstün Zeka Sonucu Uyum Problemleri
 • İnternet Bağımlılığı
 • Alt Islatma (Enürezis)
 • Çocuklarda Uyku Problemleri
 • Uyku Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Çocuklarda Yeme Problemleri
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Okula Uyum Sorunları
 • Okul Başarısızlığı
 • Motivasyon Eksikliği
 • Bipolar Bozukluk
 • Agorafobi
 • Öfke
 • Özgül Fobi
 • Ağlama ve Öfke Nöbetleri
 • Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
 • Bağlanma Problemleri
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Korku
 • Evlenme Korkusu
 • Koronofobi
 • Kendine Zarar Verme
 • Oyun Bağımlılığı
 • Telefon Bağımlılığı
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Dikkat Eksikliği
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • EMDR
 • Travma
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Cinsel Travmalar
 • Borderline
 • Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu
 • Tırnak Yeme
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Eş ve Çift Kıskançlığı
 • Evlilik Sorunları
 • Şiddet ve İstismar
 • Kıskançlık
 • Süpervizyon
 • Kişilik Bozuklukları

Makaleler

Sosyal medya hesapları

Randevu Alın

35 Psikoloji ve Danışma Merkezi

Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi Yüncüler İş Hanı No : 77 / 101
35210 Konak, İzmir
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Horzum

Zuhuratbaba Mahallesi Şükran Çiftliği Sokak No : 49 / 3
34147 İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Online GörüşmeAra

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Horzum

Tepe Prime Avenue A Blok
Ankara, Ankara
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Horzum

Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi No : 483 / 5 Suadiye
İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

WISC-4 Zeka Testi
Normal Randevu
EMDR Terapi
Yetişkin Terapisi
Randevu
GOOD ENOUGH – HARRIS Bir insan Çiz Testi
CAS Zeka Testi
Yas Terapisi
Çocuk ve Ergenler için EMDR
Evlat Edinme Sürecinde Psikolojik Destek
Online Danışmanlık
Online Terapi
Çift Terapisi
Frostig Görsel Algı Testi
Porteus Labirentleri Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Good Enough Zeka Testi
Gessell Gelişim Testi
Dikkat Testleri
Cattell 3a Zeka Testi
Cattell 2a Zeka Testi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Benton Görsel Bellek Testi
Agte- Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Bender Gestalt Motor Algı Testi
Aile Terapisi
Aile İçi İletişim Sorunları
Aile Danışmanlığı
Mmpi- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Wisc-R-Çocuklar İçin Zeka Testi
Denver Gelişim Tarama Testi
Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Hasta ve Danışan Görüşleri

Ezgi Hanım'a eşimle yaşadığımız iletişim sorunları,öfkelendiğimizde sesimizi yükselttiğimiz kavgalarımız nedeniyle başvurduk.Kendisiyle bir süre çift olarak çalıştık fakat Ezgi Hanım çocuklukla ilgili travmalarımızdan kaynaklanan bireysel meselelerden dolayı daha fazla ilerleyemediğimiz bir noktaya geldiğimizi söyledi ve kendi ekibinden iki farklı uzmana bizi yönlendirerek bireysel çalışmanın daha iyi olacağını açıkladı.Şu an daha geniş aralıklarla hem çift terapimize hem de bireysel olarak terapilerimize devam ediyoruz.Bireysel seanslarımızda çocuklukla ilgili sorunlarımızı çözdükçe birbirimize karşı öfke ve iletişim sorunlarımızın da azaldığını fark ediyoruz.Bu sayede çift seanslarına ihtiyacımız da azaldı.Ezgi hanıma ve ekibinden çok memnunuz.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanımla 3 aydır seanslarımıza devam ediyoruz. Kaygı sebebi ile gelmiştim 3 ay olmasına rağmen bana çok faydalı oldu. Kendisi alanında çok yetkin ve profesyonel biri. Katkıları benim için çok değerli.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'a ilişkimizde yaşadığımız problemler yüzünden başvurmuştuk. Terapiye başladığımız süreçten itibaren erkek arkadaşımla iletişimimizde çok fazla olumlu değişim oldu. Çift terapisinin yanı sıra ikimiz de 35 Psikoloji Merkezi'nin bünyesinde çalışan farklı psikologlarla kendi terapi sürecimizi de ilerlettik. İlişki dinamiğimize Ezgi Hanımla yaptığımız çift terapisine ek bu bireysel terapilerin de oldukça faydası olduğunu düşünüyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi Hocamızla Ocak Ayında YKS sürecinde tekrardan gün yüzüne çıkan eskiden beri peşimi bırakmayan sınav stresim sebebiyle tanıştık. Zamanında ve etkin müdahalesiyle önce MSÜ sınavında güzel bir derece elde ettim ve eskiden yaşadığım olumsuz olayları EMDR yoluyla mantığıma oturtabilmemi sağlayıp kendime güvenimi yerine getirtti, kaygılarım ciddi ölçüde azaldı. Şuanda sürecimiz devam etmekte ve psikolojik her açıdan çok yol aldığımı görüyorum. Yalnız ben değil çevremde bu olumlu değişikliklerin farkında. Yardımlarından dolayı kendisine minnetarım..
Hasta
Hasta
Ocak 2024'te oğlumun sınav kaygısı için Ezgi Hanım'a başvurduk ve tedavi sürecimiz hala devam ediyor.Oğlum sınav kaygısı sebebiyle ciddi mide bulantıları ve baş ağrılarıyla uğraşıyordu.Ezgi Hanım'ın yapmış olduğu EMDR terapisiyle bu belirtileri önemli ölçüde hafifledi.Bu süreçte ebeveynleri olarak biz de oğlumuz üzerinde yapmadığımızı düşündüğümüz halde bir baskı yarattığımızı fark ettik ve bunu değiştirmeye yönelik adımlar attık.Oğlumun başarısızlık hissi ve kaygısı önemli ölçüde azaldı ve mart ayında girdiği MSÜ sınavından aldığı olumlu sonuç da bu konuda ayrıca yararlı oldu.Üniversite sınavı yaklaşırken oğlum Ezgi Hanım ile çalışmaya devam ediyor ve oldukça güzel bir ilerleme kaydetmiş durumda,kendisine yardımlarından dolayı minnetarım.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım’ı doktortakvimi’nde keşfettim. Hayatımda çoğu zaman bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyduğumu hissetsem de buna bir türlü adım atamamıştım. Yakın zamanda yaşadığım bir olay üzerine anksiyete krizleri nüksedince Ezgi Hanım’a ulaştım. Duygularımı hissetmek konusunda kendime izin vermediğimi fark ettik ve bunun üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda EMDR yöntemiyle de, yaşadığım travmatik olayları çözümleyebileceğimize dair beni bilgilendirdi. Terapinin bir süreç olduğunu ve bu sürece güvenin, terapistine olan güvenin de önemini Ezgi Hanım’la fark ettim. Onunla konuşurken kendime bile söylemediğim pek çok şeyi anlatırken buluyorum kendimi. Bu şekilde kendimi iyileştirmeye yönelik motivasyonum oluştu. Genel olarak terapi sürecimden çok memnunum. Bazen insanın kendi kendine göremediklerini, bir uzmanın yol göstermesiyle çözemleyebileceğini düşünüyorum artık. Ezgi Hanım’ı alanında bilgi sahibi olması, güven verici ve profesyonel yaklaşımı gibi sebeplerle herkese öneriyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'a Doktor Takvimi sitesinden ulaştım, yorumlara istinaden kendisiyle görüşmeyi tercih ettim. Kök aile öyküm ve güncel sıkıntılarım nedeniyle depresif ve öfkeli bir dönemde görüşme kararı aldım. Sabırla, yargılamadan dinlemesi daha önce kendime bile söylemeye cesaret edemediğim şeyleri anlatmam için güven verdi ve can alıcı soruları daha önce fark etmediğim bakış açılarını zihnimde canlandırdı. Şu an kendimi daha net görebiliyorum ve hayat enerjim yeniden canlandı. Kendime yaptığım en güzel şey olduğunu düşünüyorum.
Hasta
Hasta
Yaklaşık 9 aydır beraber seanslar yapıyoruz. Ağır bir kaybımın yas sürecinde yardım almak için bu görüşmelere başlamıştım. İlk başlarda bu yas sürecine adapte olma ve bu yas süreci sırasında ortaya çıkan başka ağır ailevi durumların oluşturduğu endişe ile başa çıkma üstüne uğraştık. Bu aşamalarda iyi bir kulak çok yardımcı oldu. Sonra duygusal durumum belli bir sakinliğe ulaştığında EMDR çalışmalarına başladık kaybımla ilgili travmatik anıları kolaylaştırmak için. Şimdilik bu sürecin başlarındayız ama gidişattan umutluyum doğrusu. Bana duygusal olarak çok ağır gelen konuları anlatmakta rahat hissediyorum. Çoğunlukla online yapıyoruz, bağlantı sıkıntısı yaşarsak da hemen hallediliyor.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım ile terapi sürecimiz devam ediyor ve bana çok yararlı oluyor. Ezgi Hanım’a gitme sebebim eşim ile yaşadığım sorunlardı ve bu süreçte sorunların bende yarattığı olumsuz duygu ve düşüncelerimi EMDR terapisi ile çalışıyoruz. İyi ki yollarımız kesişti.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla BDT ve EMDR terapisi çalıştık. Kaygı sorunlarım vardı. Ezgi hanımla kendi düşünce kalıplarımı anlamak ve değiştirmek, stresle başa çıkma becerilerimi geliştirmek ve kaygımı azaltmak üzerine çalıştık. Geçmişteki travmatik deneyimlerinle ilişkili duygusal tepkilerimi yeniden işleyerek zamanla bunların azaldığını gördüm.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla uzun zamandır, emdr la çalışıyoruz. Panik ataklarımdan dolayı yıllarca zorluk yaşamıştım. Şu an bir çok zorluğumun üstesinden geliyorum. Ezgi hanımın yaklaşımı, destekleyici olması, güler yüzlülüğü terapi sürecini devam ettirmemde en önemli etkenlerdi. Sürecin sonuna gelsekte ara ara mutlaka kendisiyle görüşmeye devam edeceğim.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım ile yaklaşık 2 yıldır EMDR ve bilişsel davranışçı terapi ile çalışıyoruz. Profesyonel destek almayı düşünen herkese gönül rahatlığı ile öneririm. Hem online hem ofiste görüştük, iki şekilde de görüşmeler sorunsuz oluyor. Profesyonel ve güleryüzlü bir ekipleri var
Hasta
Hasta
Ezgi hanım mesleki olarak çok bilgili, güler yüzlü beni çok detaylı dinleyip sorunumu çözmemde çok yardımcı oldu
Hasta
Hasta
Yıllarca beraber yaşadığım tramvalardan kurtulmak için bir adım atmıştım, iyi ki de atmışım.2 yıl boyunca Ezgi hanım ile görüşmelerimizi haftada 1 kez olmak üzere sürdürdük. BDT ve EMDR terapilerini aldım, süreç içinde kendisi çok ilgili ve profesyonelce yaklaştı. Sizinle empati kuruyor olması çok değerli, gerçekten anlaşıldığınızı hissediyorsunuz. Başta çevremdeki insanlar olmak üzere bendeki olumlu yöndeki değişim herkes tarafından fark ediliyor.Herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Psikologumla babamın internette yaptığı araştırmalar aracılığyla ulaştım.Bir psikoloji öğrencisi olarak anksiyete/depresyon durumlarim icin Ezgi hanımla terapiye başladık.Kendisinin alanındaki uzmanlığıyla beraber emdr terapisine basladık.Terapinin başında olmama rağmen yakın ve uzak cevremden cok guzel olumlu dönüsler aldım.Cevremle birlikte bende bu kısa sürecte bile guzel bir ilerleme kaydettigimi farkettim.Cok kez farklı nedenlerden psikolojik destek almama rağmen ilk defa sonuc alabildigim beni rahatlatan ilk psikologum.Kendisini gonul rahatlığıyla tavisye ediyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla 11 aydır görüşüyoruz. Kendisi alanında tümüyle yetkin ve profesyonel. Danışanının ihtiyacına göre farklı terapi ekollerini ustalıkla kullanıyor. Online terapi almama rağmen çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Başvurmama neden olan sorunumu çözmeme rağmen görüşmeye devam ediyoruz. Eğer Ezgi hanımla karşılaşmasaydım hayatım için çok önemli olan kararları bilinçsizce verip hayatımı mahvedecektim. Kendimin ve isteklerimin farkında olmadan yaşayıp gittiğimi seanslarda fark ettim. Her değişimde olduğu gibi üzüldüğüm, zorlandığım noktalar da oldu ve iyi ki olmuş. Hayatımın şimdiye kadarki en zorlu yaşam olaylarını bu yıl yaşadım diyebilirim. Ezgi hazım her zaman uygun şekilde yaklaşarak daha sağlıklı bir noktadan bakmama çok yardımcı oldu. Kendisine ulaşmam hayatımda verdiğim en doğru, güzel kararlardan birisi. Terapi almayı düşünen, sorunlarını daha sağlıklı çözmeyi, daha anlamlı ve mutlu bir yaşam isteyen herkese Ezgi hanımı tavsiye ederim. :)
Hasta
Hasta
Psikologumla DoktorTakvimi.com aracılığıyla tanıştım ve tercihimi yaparken dikkat çeken olumlu yorumlar beni etkiledi. Başvurumu, takıntılarım ve depresyonla başa çıkma sürecim için gerçekleştirdim. Uzmanım, benimle empatik bir şekilde iletişim kurarak kendimi rahat hissetmeme yardımcı oldu. Süreç boyunca sağladığı destek ve rehberlik benim için çok değerliydi. Uzmanımın profesyonelliği, anlayışı ve etkili iletişim becerileri, terapi sürecini olumlu yönde etkiledi. Kendisini çevreme tavsiye etmekten memnuniyet duyarım.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla yaklaşık 4 ay önce Doktor Takvimi sayesinde yollarımız kesişti. Profesyonel bir destek almak istememin sebebi o dönemde kendimi çok depresif değersiz ve halsiz hissetmemde seanslarımızın başlarında Ezgi hanımın yaptığı testler ve gözlemleri sonucunda depresyon, kaygı bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu gibi tanılar konuldu. Bu sebeplerden ötürüde psikolojik olarak yaşam kalitemin pek sağlıklı değildi ve yaşadığım olaylara hiç olumlu bir açıdan bakamıyordum. Ezgi Hanımla seanslarımız hala devam etmekte 4 aydır düzenli olarak her hafta gidiyorum tedavi yöntemi olarakda ezgi hanım Emdr ve bilişsel terapi uyguluyoruz ve şimdiden kendimi çok daha iyi hissediyorum artık olaylara daha pozitif bir pencereden bakıp, çok daha enerjik ve mutluyum.
Hasta
Hasta
4 aydan uzun bir süredir kendisinde tedavi görüyorum. Farklı bir bakış acısı saglayabiliyor Ezgi hanim. Kendisinden ve tedavi yöntemlerinden gayet memnunum.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanıma hayvan fobisi sebebiyle başvurdum.En çok da kedi fobim vardı.Sosyal hayatım bitme noktasına gelmişti ki buradaki yorumları görerek Ezgi Hanıma başvurdum. Emdr seanslarına başladık.Kedi fobimin sebebinin aslında kedi olmadığını anladık.Kedi sadece simgeydi.Ezgi Hanım bunu görmemi sağladı ve iyileşme sürecim de böylelikle başlamış oldu. Her seanstan sonra kendimi pozitif ve daha güçlü hissetmeye başladım.Yaptığı tespitlerle çocukluk travmalarımı ortaya çıkardı.Ezgi Hanımla beraber bu travmalarla mücadele ediyoruz.Hem uyguladığı yöntemlere hem de kendisine çok güveniyorum.Her geçen gün kendime olan inancım artıyor.Ayrıca Ezgi hanımın köpeği Mocha sayesinde köpek fobimi yendim Güven verici ses tonu ve tavırları seanlarda rahat hissetmeme ve daha rahat kendimi açıklamama olanak sağladı. 9 aya yakın bir süredir kendisinden destek alıyorum ve gözle görülür değişimlerin oldugunu söyleyebilirim. İyi ki yollarımız kesişti Ezgi hanım.İyi ki bu yola beraber çıktık.
Hasta
Hasta
Yaklaşık 3,5 sene önce yaşadığım şiddetli duygu durum dalgalanmaları ve dikkat eksikliği sebebiyle Ezgi Hanım ile görüşmeye başladım. Kendisi konusundaki uzmanlığı ve yaklaşımıyla yaşadığım problemler üzerinde önemli ilerlemeler kaydetmemi sağladı.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım’a eşimle birlikte çift terapisi için gitmiştik.Seanslarımız sırasında bir sorunumuz olduğunda birbirimize nasıl yaklaşmamız gerektiğini ve bu sorunu nasıl çözeceğimizi Ezgi hanımın yönlendirmeleri ile öğrendik. Bireysel terapilerimize de başladık. Şuan ailemizde daha az tartışma daha çok paylaşım var. Emeği ve yönlendirmeleri için çok teşekkür ederiz.
Hasta
Hasta
Seanslara başlama nedenim son zamanlarda içinde bulunmuş olduğum ilişkimden somut aksiyonlar alamadığım için kendimi değersiz içe kapanmış ve yetersiz hissediyordum.. karar vermekte çok zorlandığım bir süreçte ezgi hanım ile tanıştım kendisi güler yüzlü ve her konuda güzel bilgiler aktaran kendimi iyi hissetmemi sağlayan konuştukça rahatladığım bir sürece girdim .. kesinlikle tavsiye eder hiç düşünmeden görüşmenizi öneririm
Hasta
Hasta
Bir süredir takıntılarım için EMDR alıyorum ve gerçekten ilerleme olduğunu görüyorum. Uzun yıllar boyunca bir çok uzmandan terapi aldım ve ilk kez memnunum
Hasta
Hasta
Ezgi hanım dikkatli bir dinleyici. Terapi sürecinde sizi dinlediğinizi ve çözmeye çalıştığını rahatlıkla fark ediyorsunuz. Daha öncede terapi desteği almama rağmen bu özelliğin diğer terapistlerde kabul edilemez ölçütlerde daha zayıf olduğunu fark ettim. Terapi süreçleri hem profesyonel hemde sohbet şeklinde ilerletmekte başarılı ve kendi fikirlerini kalıplara sokmak yerine sizin verdiğiniz bilgi veya reaksiyonlar ile kendi görüşünü oluşturuyor. Bu önemli bir yeti diye düşünüyorum, bu zamanlarda terapistler gibi günde 50 hasta muayene eden hastane doktorlarına benzeyerek sadece kalıplar üzerinden bir yol haritası çizip kişinin kendi detaylarını göz ardı etmiyor. Ezgi hanımı öneriyorum, yaklaşık 20 seansı birlikte kapatmamıza rağmen herhangi bir ölçütte şikayetim yoktur.
Hasta
Hasta
Uzun süredir kendimi iyi hissetmiyordum ve bir uzman desteği almaya karar vermiştim. Araştırırken Ezgi hanıma denk geldim ve ilk seansımız çok güzel geçti. Depresyonda olduğumu düşünüyordum ve bu doğrultuda da bazı travmatik anılarımı fark ettim. Ezgi hanımla ilk seans görüşmemizden sonra terapi planlaması yaptık, nasıl çalışmamız gerektiğini bana çok güzel açıkladı. Sonrasında beni klinikte hizmet veren başka bir psikoloğa yönlendirdi ve Ezgi hanım sürecimi takip etmeye devam etti. Sürecim gayet sağlıklı ve iyi geçiyor.
Hasta
Hasta
Arkadaşımın önerisi üzerine Ezgi Hanım'a ulaştım. Zor bir çocukluk dönemi ve aile travmalarıyla baş etmek için EMDR terapisine başladık. Sürecimiz oldukça olumlu ilerliyor ve kendimdeki değişiklikleri çevremdeki herkes fark ediyor. Ezgi Hanım'ın pozitif ve güler yüzlü kişiliği beni etkiledi. Aynı zamanda sürekli kendini geliştirmesi de onun en beğendiğim özelliklerinden biri. Onu çevremdeki herkese uzun uzun anlatıyor ve tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla yollarımız yaklaşık 1 buçuk sene önce kesişti. Zor geçen bir çocukluk dönemi ve aile travmaları üzerine EMDR terapisine başladık. Görüşmelerimizi online olarak gerçekleştiriyoruz. Uzun bir süre de daha hayatımda olmaya devam edecek :) Bana kattıkları için kendisine minnettarım. Son zamanlarda kendimde fark ettiğim ve çevremde ki herkese söylediğim tek bir cümle var. 'Kendime yaptığım en güzel yatırım..'
Hasta
Hasta
Ezgi hanimdan cok memnunum. Tedavim sonuc veriyor. Tesekkurler
Hasta
Hasta
Ezgi ablaya 1 yıldır annemle birlikte gidiyoruz.Ben de temizlik takintisi,öfke kontrolsüzlügü ve vurma vardı.herkese vurup küfür ediyordum.her gün ailemle kavga ediyordum,her saat başı kıyafetlerimi değiştiriyordum,pis yerlere dokunamıyordum.Simdi ise 1 yılda ne kadar çok değiştiğimin ve geliştiğimin ben ve ailem çok farkındayız.Ezgi ablaya bana bu zamana kadar gösterdiği yardımları için çok teşekkür ederim terapiye ihtiyacı olan herkesin ilk adresi 35 psikolojik danışmanlık merkezi olmalı bence:)
Hasta
Hasta
Benim yemek probemim vardi. Zorlandigim zamanlarda, sikinti yasadigim zamanlarda fazla yiyordum. Abur cubur tuketiyordum. Ya da hic yemiyordum ve kendimi cezalandiriyordum. Bu yeme iliskimin kizimla iliskime de yansidigi noktalari fark ettim ve kendim oncelikle Ezgi Hanim’in kurumuna basvurdum. Ortalama 8 aydir, her hafta duzenli seanslarla calisiyoruz. Benim yeme iliskimin bozuldugu zamanlarin ergenlik donemlerime dayandigini bulduk ve ailemin cok fazla otoriter, kuralci yapisindan dolayi bu davranislari normalize ettigimi fark ettim. Kizimin da terapiye ihtiyaci olabilecegini onerdi ve ekibinden baska bir psikologa yonlendirdi. Kizimin psikologu ile de surekli is birligi halindeler. Ayni ofise gidiyor olmak da cok konforlu. Farkli kliniklere gitmiyoruz. Ikisinin is birligi icinde calismasi kizimin ve benim surecimizi cok hizlandirdi. Ekibindeki uzmanlar da cok basarili. Ezgi hanim onlarin takibini surekli yapiyor. 35 Psikoloji’ye ve Ezgi Hanim’a cok tesekkurler.
Hasta
Hasta
Kendimi rahat ifade etmekte, ön plana koymakta zorlandığım ve bir yıldır süren uzak ilişkinin üzerimdeki etkileri için Ezgi Hanım ile görüşmeye başladım. 3 aydır hafta bir olmak üzere seans görüyorum. Her gittiğimde huzur buluyorum. Seanslarda hiç düşünmediğim yerden gelen sorularla birlikte aslında ne istediğimi anlıyorum. İnsanlara karşı kendimi rahat ifade ettiğimi ve kendimi bir şekilde ön plana koyduğumu hem ben hem çevremdeki kişiler farketti ve bu cidden mutluluk verici. Tedavi sürecim devam etmekle birlikte kendimin ve düşüncelerimin ön planda olduğu zamanların artacağına eminim. Her şey için çok teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Bugün 2. Seansımı aldım. Yolun daha çok başındayız fakat seans sonrasında kendimi daha iyi hissediyorum ve iyi ki konuştuk diyorum. Şu an sorunlarımı belirlediğimiz bir aşamadayız.Seans sonrası başarabileceğimi, beni yoran üzen kafaya taktığım her noktayı değiştirebileceğimi düşünüyorum. Kendime olan inancım yavaş yavaş artıyor. Ben çok memnunum daha iyi olacağını düşünüyorum ve Zübeyde hanıma burdan tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer yardım almak için endişe duyuyorsanız, ne olabilir ki bana nasıl yardım edebilirler ki diyorsanız kendi içinizde ne olup bittiğini anlamıyorsanız fakat bir değişiklik istiyorsanız bence kendinize bir şans verin ve destek alın. Bu hayatınız için kendiniz için yapabileceğiniz en en iyi yatırım. Açıkcası ben şuan kendime yatırım yaptığımı düşünüyorum. İyi bir gelecek için, kaliteli bir hayat için yatırım yapıyorum. Uzun bir yol var bunun farkındayım ama kararlıyım. Kendim için en doğru noktada en doğru yerde olduğumu biliyorum bunu hissediyorum.
Hasta
Hasta
Lise son öğrencisiyim son 2 yılda okb bozukluğu ortaya çıktı ve gittikçe yükseldi bunun sonucunda psikoloğa gitmeye karar verdim ve Ezgi ablayı gördüm ve randevu aldım 6 haftadır gidiyorum ve okb bozukluğumda anlaşılır bir azalış meydana geldi
Hasta
Hasta
Kl.Psk.Zübeyde Ezgi Horzum ile tavsiye üzerine tanıştık. Benim yaşımın ilerlemesinden dolayı yalnızlık ve ölüm korkularım vardı. Ben çok memnun kaldım ,korkularımı yendim şu anda gayet iyi hissetmeme rağmen devam ediyorum onunla konuşunca kendimi çok iyi hissediyorum İş ahlakını ve disiplinini çok seviyorum. İşinde çok başarılı, güler yüzlü, sıcak ve samimi buldum. İyi ki Ezgi Hanım var herkese tavsiye ederim ben uyku falan uyuyamıyordum, uykularım düzene girdi. Allah ondan razı olsun iyiki var. İhtiyacı olanlar hiç düşünmeden gitsinler çok memnun kalacaklar. Ben çok çok memnun kaldım. Devam etmekteyim beni çok rahatlatıyor
Hasta
Hasta
Ezgi hanımı internet üzerinden araştırarak ulaşım sağladım. Başvuru sebebim deprem korkusundan dolayı oluşan uykusuzluk ve huzursuzluktu. Kendisi ile görüşmelerimizde nasıl yol izleyeceğimizi açıkladı ve EMDR tedavisi uygulamaya başladık. Tedavi hala devam ediyor ama etkilerini şimdiden görüyorum. Geceleri sürekli bölünen uykular, yorgun kalkmalarım artık yok oldu. Seslere karşı aşırı duyarlılık kayboldu. Tedavi sürecinde gördüğüm ilerleme ile neden daha önce başvurmadığımı sorguladım. Bu durumlardan etkilenen arkadaşlar gönül rahatlığıyla başvurabilir.
Hasta
Hasta
Obsesif kompulsif davranis bozuklugum sebebi ile Ezgi hanıma basvurdum. Kendisi ile yaklasik 1 yildir calisiyoruz. Surec boyunca kendisinin ilgisi ve yonlendirmeleri sayesinde takintilarim cok cok buyuk olcude azaldi. Iyi ki kendisiyle bu surece baslamisim :)
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım’ı sosyal medya üzerinden buldum ve DoktorTakvimi yorumlarını okuduktan sonra iletişime geçmeye karar verdim. Yaklaşık 9 aydır seanslarımıza devam etmekteyiz. Üniversite zamanında eğitimim için Amerika’ya gitmiştim ve daha sonrasında burada kaldım. Burada yaşadığım kültürel sorunlar, yalnızlık ve asimilasyon başta olmak üzere kendi kişisel diğer problemlerim için Ezgi Hanım’la beraber mücadele verdik. Özellikle online olarak görüşebiliyor olmamız benim için bir avantajdı. Çok uzakta yaşıyor olmamıza ve sadece haftada 1 kere bilgisayar ekranından görüşen 2 insan olmamıza rağmen kendisini her seferinde yanı başımda gibi hissettim. Başlangıçta çok umutsuzdum ve bir nevi depresyon semptomları gösteriyordum ancak kendisiyle görüşmemle birlikte duygudurumum yükselişe geçti ve daha iyi hissetmeye başladım. Burada yaşadığım problemler bağlamında nasıl çözüm üretebilirim, onu öğrendim. Ezgi Hanım’a üzerimdeki emekleri, yol göstericiliği ve her zaman yanımda olduğu için minnetarım.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla bir seneden fazla süredir tedaviye devam ediyorum. görüşmelerimiz online gerçekleşiyor. emdr tedavisi görüyorum. öncesinde de bir süre bilişsel düşünme üzerine çalıştık sayesinde okul hayatım düzene girdi ve başarım arttı. daha sosyal olduğumu ve stresle başa çıkmada daha iyi olduğumu düşünüyorum. kendisini tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
İş stresi ve bununla birlikte performans kaygısı yaşıyorum. Bu sebeple bir uzmana başvurmam gerektiğini düşündüm. Avrupada yaşıyorum ve ilk olarak oradaki uzmanlara başvurmuştum. Ancak kültür farkı, dil farkı gibi sebeplerle oradaki uzmanlarla anlaşamadım. Sonrasında Ezgi hanım’ı, bir arkadaşımın eşi sayesinde buldum. Ezgi hanım’ın online seansları hakkında olumlu geri dönüşleri duyunca ve görünce ihtiyacım olan psikoloğu bulduğumu hissettim. Yaşadığım yoğun stres sebebiyle seanslarımızı her hafta gerçekleştiriyoruz. Yolumuz uzun, kat edeceğimiz çok fazla yol var. Ben terapiyi öneri zannederken aslında böyle bir şey olmadığını gördüm. Ezgi hanım’a çok teşekkür ediyorum benim terapiye olan bakış açımı değiştirdiği için.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'a DoktorTakvimi üzerinden ulaştım, anksiyete ve sosyal fobiyle alakalı sorunlardan dolayı yardım almak amacıyla. Ayrıca EMDR terapisi yaptığını görmem de etkili oldu onu seçmemde. Görüşmeleri online yapıyoruz ve başlayalı yaklaşık bir seneyi geçti. Terapinin işe yaradığını düşünüyorum. Daha sosyal olduğumu ve olaylara karşı düşünme şekillerimin değiştiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu süreç içinde ilaç kullanımına başlamamı tavsiye edip, beni psikiyatriye de yönlendirdi. Ezgi Hanım'da en beğendiğim özellik kendisi gerçekten yargılayıcı hissettirmiyor ve içten biri, yardımcı olmaya çok açık birisi. Kendisini zaten birçok arkadaşıma önerdim, önermeye de devam edeceğim.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanımı yaklaşık 1 sene önce burada ki yorumları okuyarak tanıdım. İyi ki de tanımışım. Evet elinde bir siğirli değnek yok belki ama sakinliği anlattığım olaylar hakkında nokta atışı görüşleri ve uygulamış olduğu emdr tedavisi bir siğirli değnek gibi geldi.Ben çok yoğun anksiyete ve panik atak şikayetlerim nedeniyle kendisinden destek alıyorum. Ataklarım o kadar şiddetliydi ki bir çoğu bayılma atakları ile sonlanıyordu. Bu hastalığı en iyi çeken bilir. Sürekli doktor doktor gezmekten inanın bıkmıştım. Artık son durak Ezgi hanım oldu. Gerek online gerek yüz yüze seanslarımız ile birlikte çok emek sarfettik. Haftada 1 veya 15 günde 1 olarak seans yapıyoruz. Bu yaptığımız seanslar ataklarım neredeyse hiç yok. Zaten kendisi beni benden daha iyi takip ediyor. Eskisi kadar anksiyete yaşamıyorum ama tabi o kadar yaşanmışlıkları da bir anda yok etmek zor ve zaman alıyor.Herşey için teşekkürler iyi ki varsınız.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'a yeme problemlerimle baş edemediğim için başvurdum. Stresten kendimi yemeğe verdiğimi ve ardı arkası kesilmeyen bir sürece girdiğimi fark ettim. Birlikte anı çalışmaya başladık ve emdr ile her geçen gün kendimi daha canlı, zinde ve iyi hissetmeye başladım. Yeme ataklarım kendiliğinden azalmaya başladı. Şu an çok güzel bir şekilde süreci ilerletiyoruz. Ezgi Hanım ile yollarımız kesiştiği için çok mutluyum.
Hasta
Hasta
Doktortakvimi.com üzerinden aldığı eğitimler ve danışan yorumlarını araştırarak ulaştık. Travmatik yaşantılar üzerine psikolojik destek almak amacıyla başvurduk. Gayet olumlu ve gözlemlenebilir değişiklikler oluşmasını sağladı. Dakik, empati kurabilen, sabırlı ve profesyonel olması ilk aklıma gelen özellikleridir. Psikolojik desteğe ihtiyaç hisseden birkaç arkadaşımıza zaten tavsiye etmiştik, konusu açıldığı zamanlarda da tabi ki tavsiye ederiz.
Hasta
Hasta
İnternette araştırma yapıp, uzmanın aldığı eğitimlere, yorumlara vs. bakarak ulaştım. Çocukluk travmalarının etkisini şimdi fark ettiğimde basvurdum. Süreç içerisinde ezgi hanım profesyonelce davrandı, iyi bir dinleyiciydi. davranışlarımı kendimin gözlemlemesinde yol gösterici oldu. En beğendiğim özelliği rasyonel davranmasıydı. Çevremde her zaman tavsiye ettiğim ve edeceğim bir insan kendisi
Hasta
Hasta
uzun zamandır ebeveynlerim ile yaşadığım ve bir türlü çözemediğim problemlerim vardı. psikolog arayışındaydım ve Ezgi hanım ile bu sayede yollarımız kesişti, iyi ki de kesişmiş. terapi ile birlikte kendimi daha hafiflemiş hissediyorum, Ezgi hanımın profesyonel ilgisi ve özeni bu süreçte bana çok ama çok yardımcı oluyor. problemleri farklı açıdan değerlendirebiliyorum ve güçlendiğimi hissediyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım’ın ofisine daha önce eşim başka bir uzman için seanslara gitmişti o doktor tavsiyesiyle kızımız için gittik ama Ezgi Hanım benim hal ve tavırlarımdan rahatsız olduğumu anladı ve terapi almak ister misin diye öneri de bulundu bizde kızımızı başka uzmana emanet edip kendimi Ezgi Hanıma emanet etmiş oldum iyiki de gitmişim çocuk travmaları aile içi sorun eşimle geçimsizlik boşanma eşiğindeydim şükürler olsun şuan çok sağlıklıyım çok iyiyim Ezgi Hanımın sakinliği konuşma tarzı huzur veriyor insana yol göstericiliği sayesinde ufkum genişledi emdr terapisi ve Ezgi Hanımın sayesinde kendimi buldum değerlerimi anladım çevremdeki herkese tavsiye ederim iyiki varsınız iyiki yollarımız kesişti çok teşekkür ederim ayağınıza taş değmesin inşallah 
Hasta
Hasta
Uzmanınıza doktor takviminden ulaştım sebebine gelince bir çok ameliyat geçirdim ve psikolojik korku içerisine düştüm bu ameliyatlar devam edecek mi diye depresyon yaşamaya başladım onun için müracaat ettim psikoloğum ile gerçekleştirdiğimiz süre içeresinde kendisini Çok sempatik ve sevecen buldum uzmanınız konusunu tamamen hakim ikna edici ve etkileyici tabii ki çevremdeki herkese tavsiye ediyorum ve edeceğim
Hasta
Hasta
Oglum icin gitmiştik. Takintilari vardi. 2 ay gibi kisa bir surede iyi yol kattetik. Olumlu neticelerini aldik. Ezgi hanima rehberligi ic8n teşekkür ediyorum
Hasta
Hasta
Psikoloğum Ezgi hanıma bir arkadaşımın da tavsiyesiyle doktor takviminden ulaştım. Kötü durumdaydım karamsarlık içindeydim. Eşimin geçirdiği ameliyat ve rahatsızlıklardan dolayı paniğe kapılmış ve depresyona girmiştim. Uyku düzenim yoktu geceleri eşimin nefesini takip ediyordum. Sevdiklerime her an bir şey olacak korkusuna kapıldım. Ezgi hanımın sayesinde süre geçtikçe bu korkularımı atlattım kendisinin de bana verdiği güvenle ve destekle şimdi çok mutluyum sıkıntım oldukça da halen onunla konuşuyorum bana olan katkısıyla yaşama sevincime kavuştum. Ezgi hanımın işine olan saygısına ve sevgisine başarısına güvendiğim için rahatlıkla çevreme tavsiyede bulunuyorum.
Hasta
Hasta
Çok güzledi gerçekten tutum ve gelişim sürecimdeki yardımları çok güzeldi kendimi daha iyi hissetmeme yardımcı olmaktan hiç çekinmedi Ezgi abla.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanımla deprem sonrası kesişti yollarımız. Hem profesyonel hem samimi yaklaşımıyla, süreci açıklayıp anlatarak ilerlemesiyle ve uyguladığı EMDR yöntemindeki ustalığıyla bana çok yardımı dokundu. İlk defa psikolog yardımı alan biri olarak gerçekten hayret ettim ve terapiye karşı bakışım değişti. Emeğine sağlık diyorum ve şiddetle tavsiye ediyorum :)
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla 2 aydır her hafta düzenli olarak seanslarımıza devam ediyoruz.Kendisine detaylı bir araştırma yaparak ulaştım. Nişanlımla ayrılık sürecinde yaşadığım sorunlar sebebiyle kendisine ulaşmıştım. Bazen tüm zorluklar üst üste geliyor ve insan çok güçsüz, çaresiz hissedebiliyor. Benim için böyle bir zaman dilimiydi.Kahramanmaraş depreminin merkezinden uzakta olmama rağmen depremleri hissettim.Bulunduğum ilde de deprem beklendiği haberlerini ise her yerde görüyordum.Bundan dolayı kaygı ve korku duygularım o kadar yoğundu ki hayatımın, düşüncelerimin, davranışlarımın ana odak noktası olmuştu.Emdr terapisi ile oturumlarımızı gerçekleştirdik.Korku ve kaygılarımın altında ise geçmişte yaşadığım depremlerin ve daha farklı konuların olduğunu gördüm.Şuan bu konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorum.Kendimle ve geçmişle ilgili fark ettiğim yönler üzerine görüşmeye devam edeceğim. Kendisine çok teşekkür ediyorum, tam anlamıyla anlaşıldığınızı hissediyorsunuz.Tavsiye ediyorum
Hasta
Hasta
Kahramanmaraş depremini birebir yaşamasam da çok etkilenmiştim. Uyku kalitem çok düşmüştü verimli uyuyamıyordum. Evde yalnız kalamıyordum. İştahım azalmıştı. Ezgi hanımla EMDR terapisi yapmaya başladık. Meğer geçmişte yaşadığım İzmir depremi ve 99 depremi beni Kahramanmaraş depremine karşı tetiklemiş. Her seans sonrası kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Anksiyetem azaldıkça uykularım yavaş yavaş düzene girdi ve iştahsızlığım azaldı. Artık evde kalmaktan eskisi kadar tedirgin olmuyorum. Benim için çok zorlu bir süreçti ve Ezgi hanımın ilgi ve alakasıyla artık daha iyi hissediyorum. Deprem üzerine çalışmalarımız bitti ancak ben kendisiyle hayatımdaki diğer problemler için görüşmeye devam edeceğim. Kendisiyle iyi ki tanışmışım.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım öncelikle benim kalbimde büyük yer etmiş birisi.Daha ilk seanstan ruhumdaki dinginliği hissettim .Ayrıca deprem sonrası bana gönüllü olarak destek vermektedir o güzel kalbi yüzüne yansımış şu dünyadaki sayılı insanlardan olduğunu düşünüyorum.Her zaman yanımda ve desteğini esirgemedi.İşinde çok başarılı.Tedavi sürecine başlayacak olanlara gözüm kapalı öneririm
Hasta
Hasta
Ezi hanımla konuştukça konuşasım geliyor huzur buluyorum,o nedenle tedavi süresi daha uzun olmalı :) Eşimle zorlu bir ayrılık süreci geçiriyoruz , bu nedenle Ezgi Hanım’a başvurdum. Boşanmanın eşiğindeyiz .Her dakika tartışma var ama sevgimiz ağır basıyor ve süreci yonetemiyoruz.aynı zamanda kanser ile mücadele verirken tüm bunlarla başa çıkmak için yardım almanın faydalı olacağını düşündüm. Ezgi Hanım’la güzel bir başlangıç yaptık .kendımın farkına vardım.bır hafta gıbı zaman gecınce yaşadığım ve içinde bulundugum hastalık sürecinde öfkemi kontrol etmemde destekleyici oldu. Şu an eşimle süreç devam ediyor ama birbirimizi anlayarak durumu yönetiyoruz.Ezgi Hanım’a gösterdiği desteği, sabrı ve en önemlisi beni yönlendirmesi için teşekkür ediyorum. iyi ki Ezgi hanımla yollarımız kesişmiş
Hasta
Hasta
Yazın bir arkadaşımın önerisiyle Ezgi Hanımın kliniğine geldik. 8. sınıfa giden bir kızım var ve ders çalışırken odaklanma konusunda sorun yaşıyor. Kızıma CAS yapıldı ve geliştirmesi gereken alanlar için eğitim koçu organize edildi. Aynı zamanda Ezgi Hanımla terapi sürecine de başladık. Şu an kızım derslere daha iyi odaklanıyor. Denemelerdeki net sayıları da artmış durumda. Koçla birlikte düzenli ders çalışmaya başladı. Ezgi Hanımla da kızımın kaygılarını yenmeye ve ergenliğe dair aile çatışması süreçlerini çalışıyoruz. Ebeveyn desteği, anne baba olarak bizi çok değiştirdi. Çok memnunuz. Destekleri için çok teşekkür ederiz.
Hasta
Hasta
Eşimle zorlu bir ayrılık süreci geçirirken Ezgi Hanım’a başvurdum. Boşanmanın eşiğine gelmiştik. Neredeyse her gün belki de en ufak şeylerden kavga ediyor ve orta yol bulmayorduk. Hayattan keyif almaz olmuştum. İnatçı biri olduğumu bildiğimde tüm bunlarla başa çıkmak için yardıma almanın faydalı olacağını düşündüm. Ailemi kaybetmek istemiyordum. Ezgi Hanım’la ilk olarak Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüyle çalıştık. İnatçılığımın aslında obsesyonlara dönüştüğünü ve özellikle eşimle olan ilişkimi nasıl baltaladığını fark ettim. Sonrasında EMDR terapisi ile devam ettik. Her ne kadar başlangıçta geçmişimle yüzleşmek istemesem de zaman geçtikçe travmatik yaşantılarımın nasıl da şu anki ilişkime etki ettiğini daha yakından anlamam öfkemi kontrol etmemde destekleyici oldu. Şu an şükür ki eşimle birlikteyiz ve mutluyuz. Ezgi Hanım’a süreç boyunca gösterdiği desteği, güler yüzü ve en önemlisi bilgisi için teşekkür ediyorum. Geçmişe dönüp baktığımda iyi ki terapiye başlamışım diyorum..
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla kızımın ergenlik dönemi sıkıntıları için gittiğimizde aslında ergenlik sorunlarından ziyade farklı bi rahatsızlığı olduğunu hemen farkederek ezgi hanımın tavsiyesi ile doktor kontrolünde ilaç tedevisi başlandı ve şükürler olsun uzun ve zorlu bir süreç olsada inanılmaz bir yol katettik neredeyse iki yıl olacak ama çocuğumuzu kurtardık herşey için teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla 4 aydır seanslarımıza devam ediyoruz. İlk kez psikoloğa danışacağım için tedirgin ve cesaretim yoktu açıkçası ancak kendisini şansım olarak görüyorum çok profesyonel ve bir o kadar ilgili bir psikolog kendisinden çok memnunum. Seanslarımız sırasında Ezgi hanımın özeni kontrolü seans esnasında yönlendirmeleri sayesinde yarattığı farkındalıklar kendimde birçok noktayı fark etmemi ve terapide ilerlememi sağladı. Kendisi hem psikoloğum hem de hayatımda ve kariyerimde örnek aldığım bir insan oldu. Klinikte herkes çok güler yüzlü ve çok güven verici bir ortam var. Keşke çok daha önce tanısaydım kendisini.
Hasta
Hasta
Kızımda konuşma geriliği vardı. 6 aydan fazla bir süredir devam eden tuvalet eğitimini tamamlayamamıştık. Arkadaşımın aracılığıyla kendisiyle tanıştım. Hem online hem de yüz yüze görüşmelerimizde bize çok yardımcı oldu . Sorunlarımıza kısa sürede çözüme kavuştu. Samimiyeti ilgisi ve tecrübesine çok güvendim. İyi ki yollarımız kesişti. Kısacık bir sürede derdimize derman oldu. Teşekkürler.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanımla terapilerime bir süredir online devam ediyordum, ancak yüz yüze devam etme kararı aldım ve gittiğimde de ne kadar içten olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Kendinizi oldukça rahat ifade edebileceğiniz bir ortam yaratıyor. Sorularıyla kendinize dahi itiraf edemediğiniz ve sormaktan çekindiğiniz ya da gerçekten düşünemediğiniz şeyleri kendinize yöneltmenizi sağlıyor. Bu o an için bazen zorlayıcı olabiliyor, ancak terapi sürecinin en önemli yanı da aslında bu sorular ve insanın kendisini tanıyabilmesi ve kendisine dair değiştirmek istediği olumsuz yönlerinin değişmesini sağlayan en önemli itici güç de yine bu sorular. Bu anlamda oldukça iyi bir yol arkadaşı. Sayesinde kendimi keşfediyorum ve yine sayesinde kendimi değerli görmeye ve dolayısıyla ilişkilerimde de daha sağlıklı adımlar atmaya başladım.
Hasta
Hasta
Ezgi hanıma kızımın yaşadığı sorunlarla ilgili yardım almak için gitmiştik. İlk anda tereddütlerim vardi. Ancak zaman içerisinde tüm tereddütlerim geride kaldı. Kızımla kurduğu ilişki, olaylari çok yönlü değerlendirmesi, bizi bilgilendirmesi aynı zamanda bize yol göstermesi, zor anlarda rahatlatıcı konuşmaları yani sadece kızıma terapi yapmadı. Bize ailemize de terapi yapmış oldu. Kızım şu an iyi bir süreç yaşıyorsa onun sayesinde. Kurum olarak da çok titizler her türlü yardımcı oluyorlar. Böyle bir arayış içinde olanlara düşünmeden başvurabilirsiniz derim.
Hasta
Hasta
Öncelikle inanılmaz bir ilgi alaka var. Yaklaşımı ve kaşısındaki kişiyi en ince ayrıntısına kadar dinleyip size verdiği tavsiye ve öneriler harikaydı. Hee zaman insan niye psikoloğa ihtiyaç duyarki sorusuna Ezgi hanım cevabı çok net bulabiliyorsunuz
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım ile birlikte yaklaşık 6 aylık bir süredir OKB takıntılarım üzerine çalışıyoruz. Süreç boyunca beklentimin çok üzerinde bir gelişme yaşadım ve artık günlük hayatıma oldukça rahat devam edebiliyorum. Kendisine sonsuz teşekkürler...
Hasta
Hasta
Hayatımda aldığım en doğru karar Ezgi Hanım’la terapi sürecine başlamak oldu. Pandemiyle birlikte tetiklenen bozulmuş beden algıma dair çözüm bulmak amacıyla kendisine geldim. Yediğim her şeyin kalorisini hesaplamak bir süre sonra beni psikolojik olarak yormaya başladı. Çevremdeki insanlar çok zayıf olduğumu söylediklerinde kendimi aynada hala çok şişman olarak görüyordum ve daha fazla kilo vermeye çalışıyordum. Terapiye Emdr ile ilerlemeye başladık ve yeme bozukluğumun nedeni çocuklukta yaşadığım travmalarla ilgili olduğu ortaya çıktı. Terapi sürecim hala devam ediyor ve şu an kendimi oldukça iyi hissediyorum. Yavaş yavaş kilo olmaya da başladım ve kendi bedenimden memnunum. İyi ki Ezgi Hanım’la tanıştım ve böyle bir sürece başladım. Kendisine çok teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla hikayemiz 6 ay önce bebeğimizi anne karnında 5 buçuk aylık kaybetmemizle başladı. Hayatımın en kötü günlerini yaşarken destek almam gerektiğini farkındaydım. İlk EMDR seanslarımızı yüzyüze yaptık. Sonrasında online olarak devam ettik. Ve dün son seansımızı gerçekleştirdik. Duygularımın tarifi mümkün değil. Geçmişe dönüp baktığımda geçmeyeceğini sandığım o acıyla ne güzel başa çıktım diyorum. Bugün şuan bu cümleleri bu kadar kolay yazabiliyorsam hepsi sizin sayenizde. İyi ki hayatıma girdiniz. Size ve ekibimize minnettarım. Tabi bizim hikayemiz henüz bitmedi. Geçmişte bastırdığım atlattığımı sandığım aile travmalarım ile ilgili yeni bir tedaviye başlıyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer yardım almanız gerektiğinize inanıyorsanız ve şuan benim bu yazdıklarımı okuyorsanız asla zaman kaybetmeyin. Sizin için daha doğru bir adres olamaz.
Hasta
Hasta
İyi günler Ezgi Hanım' ı Dr.Mehmet Çolak Bey' in tavsiyesiyle tanıdık, kızım için gidiyoruz OKB ve öfke kontrol eksikliği tanısıyla kizim 2 aydır terapi alıyor çok memnunuz anlayışlı,işinin ehli,ekibi ile uyumlu olarak kızımın ve benim dertletimize derman oldu ve olacak inşallah sadece terapist olmadığı aşikar abla kardeş diyologuyla yaklaştığı için kuzim çok istekli geliyor iyi ki varsınız Ezgi Hanım ve Ekibi
Hasta
Hasta
Neredeyse iki yıl olacak Ezgi Hanım'dan online olarak yardım almaya başlayalı...Çocukluğuma dair içime yer etmiş birbirinden farklı pek çok olay arasına sıkışıp kalmış, kendisiyle asla barışık olmayan ve sürekli sorunlu ilişkilerin içerisinde debelenip duran bir haldeydim. İki yıldan bu yana kendime, çevreme, hayata dair bakışımda sayesinde oluşan pek çok farkındalıkla birlikte şimdi öyle çok şey değiştiki kendime ve yaşamıma dair. Bu süreçte anladığım en önemli şeylerden birisi, eğer bir noktada sürekli aynı sorunlarla boğuşuyor ve kendiniz aşamıyorsaniz ki ben otuzuma kadar bunu başaramadım tek başıma; imkanlarınız dahilinde yardıma başvurmak en doğru karar oluyor. Geriye dönüp baktığımda hayatımda kendim için verdiğim en doğru karar yardım almaya başlamakmış. Bu yolda Ezgi Hanım'la karşılaştığım için de ayrıca şanslı hissediyorum. Kendime dair farkındalığımın gelişmesi gereken daha çok yolum var biliyorum, ama artık en azından bunu yapabileceğime dair inancım ve gücüm var ve bir de Ezgi Hanım :)
Hasta
Hasta
Yaklaşık 4 aydır sürecimiz devam ediyor. Yaklaşımı, bilgisi çok etkili. Kaygı bozukluğu,panik atak ve takıntılarımla ilgili terapi oluyorum. kısa zamanda çok yol aldık.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla 8. görüşmemiz kendisi sorularıyla bazı seyleri daha iyi anlamamı sağlıyor. İlk başta kendimi açmaya zorlansam da suan kendisine rahatlıkla kendimi açabiliyorum, bunu hissettiriyor. terapiyle ilgili isteklerimi rahatlıkla dile getirebiliyorum. bazı seyleri paylasmakta zorlandıgımı söylediğimde ne zaman hazır hissedersem konusabileceğimizi söylemişti. ben koşmaya calıstıgımda beni sakinleştiriyor. yaygın kaygı bozukluğu çalışıyoruz ilacın etkisiyle birlikte terapiye daha cok odaklanıyorum. daha cok alacağımız yol oldugunu biliyorum.Terapi hızlı bir sonuc alacağınız bir yer değil ezgi hanım daha derine inip yavaş yavaş ilerliyor. keske daha somut hızlı ilerlesek dediğim zamanlar olsa da, 7-8 seans yılların verdiği birikmişliği çözebilmek icin hicbir sey diyebilirim ancak yavaş yavaş etkisini kendi içimde görmeye başladım.
Hasta
Hasta
Benim geçmişte yaşadığım anne-baba ayrılığı, çocukken anne-baba’dan uzak kalmış olmam, genç kızlıkta anneyle tek yaşamın mücadelesi, üzerine kendim de zor bir evlilik ve boşanma sürecini yaşadıktan sonra her şeyi hallettim diye düşünürken bir anda bir kaç olayın beni tetiklemesi sonucu kaygı bozukluğum ortaya çıktı. Online görüşmek istediğim için yaptığım araştırmalar sonucu yol beni Ezgi Hanım’a çıkardı. Kendisi ile sürecimiz Ekim 2021’de başladı. Bu süreçte sadece Online görüşme yaptık. Bazen haftada iki bazen de bir kere görüştük. İlk seansımızdan başlayarak doğru ilerleyebilmek adına sağlam bir yol haritası çizdiğini bugün çok net anlayabiliyorum. Şu anda kaygılarımdan çok uzak, özgüvenim tam, asıl olması gereken “Ben”liğime ulaşmış gibi hissediyorum. Ezgi Hanım’la yaptığımız normal, EMDR ya da İçsel Aile Terapisi seansları sayesinde ben bugüne kadar yaşamış olduğum ve konumlandıramadığım bir çok şeyin sebebini gördüm, bu yaşıma kadar (35) hala kendimi tam keşfedemediğimi fark ettim. Özetle, Ezgi Hanım benim asıl olduğum kişiyi farketmem ve yaşanmışlıkların bıraktığı etkilerden kurtulmam yolumda bana destek veren, ışık tutan, yol göstericim oldu. Kendisiyle daha yolun yarısındayız diye düşünüyorum. Her şeyi tamamlasak bile, hayat yeni deneyimler getirecek ve bunların derin etkiler bırakmaması adına düzenli olarak hep görüşmeye devam etmek istiyorum.
Hasta
Hasta
Merhabalar.Alkol ve kumar bağımlısı bir babanın ve ihmalkar bir annenin büyüttüğü herhangi bir evin herhangi en büyük çocuğuyum.Uzun lafın kısası terapi almamdaki sebep çocukluk travmalarım. Yaklaşık üç aydır her hafta bazen de daha sık olmak üzere terapi seanslarıma gidiyorum. Demem o ki, o odanın bir ruhu var.Sol tarafımda nefes alan çiçeklerin ise bir dili... Ve ben iyileşiyorum. İyileşeceğim de. Gün gelecek iyileştim yazacağım. Zorlu yolculuk. Ancak biliyorum bir yaz günü yağmur yağdığında, gülümseyerek sadece mutluluk için ıslanacağım avuçlarım gökyüzünde.
Hasta
Hasta
Ezgi hanıma başvurmakta ki sebebim özel hayatımda yaşadığım olumsuzluklar ve iş hayatımda ki stresli dönem geçirmem. Gitmeden önce çok fazla ön yargılıydım ve görüşmelerimi yüz yüze gerçekleştireceğim için bu kadar ne konuşulabilir ki diye düşünüyordum fakat görüşmelerimde ki zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadan tamamlanıyordu ve ne kadar doğru bir karar verdiğimi görmüş oldum. Gerek empati ile yaklaşması, gerek çok dikkatli bir şekilde dinlemesi gerçekten yaşadığım sorunları aşmam da kendileri çok yardımcı oldu. Buradan tekrardan kendisini tanıdığım için çok mutlu oldum ve tekrardan burası aracılığıyla yardımları için teşekkürlerimi sunuyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla yaklaşık bir 6 aylık terapi süreci geçirdik. Çalışma ortamımda olan haksızlıklara artık tahammül edemiyordum tükenmiş durumdaydım. Bu süreçte geçmiş yaşantılarımı,yaşadıklarımı ele aldık. Zamanla bazı şeyleri daha iyi anlayıp fak etmemi sağladı. Zamanla artık olan şeylere tahammül edebilir hale geldim. Terapide yaptığı çalışmalar, kullandığı teknikler iyiydi. Şimdi biraz daha olumlu bakar hale geldim. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerden memnun kaldım. Her şey için kendisi ve danışmanlık merkezi ilgililerine teşekkür ederim. Herkese de tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
2 yıl önce buradan buldum Ezgi hanımı. Başvuru nedenim psikolojik kökenli sağlık sorunlari ve kötü giden evliligimdi.Ezgi hanıma geldiğimde zaten bitmiş olan bir evliliğim vardi ama ona rağmen bir gün bile bana boşanın demedi çünkü bu benim sağlıklı bir birey olarak vermem gereken bir karardı. Öyle de oldu zaten o kadar güzel rehberlik etti ki yolumda yeri geldiğinde sadece arayıp iyimisiniz herşey yolunda mı demesi bile benim için o zor dönemim de çok faydalı oldu sadece seans düşünmeyen her koşulda her zaman danışanın yanında olan bir psikolog bulmak benim en büyük şansım oldu. Hele enerjisi kötü günler geçirirken bile içinizi ısıtacak. Samimiyetiyle sadece varlığı bile iyi geldi bana. Tabi çözmemiz gereken tek sorun evliliğim değildi bir sürü travmaya çalıştık taciz gibi çok ağır konularda emdr seansları yaptık. Ezgi hanımla emdr seanslarına başlamadan önce bu konuları asla asamayacagimi düşünüyordum. Online olması bile tedirginlik veriyor insana ama online emdr konusunda o kadar başarılı olduk ki hiç inanmazdım bunun olacağına emdr la travmatik anilarimin hepsinden kurtuldum. 2 yılın sonunda Ezgi hanıma çok teşekkür ederim ağır depresyonda çok düşük bir özgüvenle girdiğim bu yolda yoluma tuttuğu ışık sayesinde kendini seven hayata olumlu bakan ve psikolojik olarak çok güçlü bir insan yarattı.Basarilarinizin devamını diliyorum yolunuz açık olsun
Hasta
Hasta
Hayatımda verdiğim en doğru karar Ezgi Hanım ile terapiye başlamak oldu. Kendime yaptığım en iyi şey. Kaygılari, kararsızlıklari ve karamsarlıkları çok fazla olan biri olmakla birlikte çevremi de bunlarla bunaltan biriydim. Bir yılı aşkın görüşmelerimiz düzenli devam etti. Şimdi artık karamsar düşüncelerden uzak daha saglikli ve sakin kararlar alabiliyorum. Zihnim daha özgür olumsuzluklardan uzak. Kendimi buldum diyebilirim. Her şey için çok teşekkür ederim iyi ki tanımışım sizi Ezgi Hanım :)
Hasta
Hasta
Daha önce anksiyete için bir çok psikiyatriste gittim ve psikolog denemek istedim. İyi ki denemişim gayet memnun kaldım. Aylık üç veya dört seans ile bir yıl terapi gördüm. Anksiyetemde oldukça ileri düzeyde düzelme oldu. İlaç tedavisinden göremediğim faydayı gördüm.
Hasta
Hasta
Ezgi hanım ile oğlumun tuvalet eğitimi sürecinde tanıştık, 3 yaşındaki oğlumu bize kitap gibi okudu sanki, çocuğun bize hiç söylemediği anlatmadigi icsellestirdigi bir çok şey olmuş ve biz hiç farkında bile değildik takıldığı konulara, sağolsun bizi çok güzel yönlendirdi, oğlum Ezgi ablasına bayılıyor, görüşmelerimizi hem oğlum iple çekiyor hem de biz acaba bu seansta neler öğreneceğiz diye bekliyoruz, bize hem seansta hem seans dışı telefon görüşmelerimiz ile her an destek olduğunuz için minnettarız...
Hasta
Hasta
Senelerdir hem sosyal olarak hem çalışma hayatında beni psikolojik olarak zorlayan strese bağlı kusma mide bulantısı sıkıntılarımdan dolayı doktortakvimin’den değerli hocama erişmiş bulunmaktayım. Tedavi ve danışmanlığım yaklaşık 1.5 senedir devam ediyor bu süre boyunca Ezgi hocam ile hiç yüz yüze gelmeden online katılarak BDT ve EMDR terapileri hayatımda uzun süredir bir yük olarak taşıdığım sıkıntılarımdan kurtulmama ve ilişkilerimi düzeltmemde yardımcı oldu. Daha sağlıklı düşünmem de ve davranmamda yardımcı olduğu içi Ezgi Hocam’a çok teşekkür ederim bu süreçte bana çok desteği oldu birlikte çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum iyi ki karşılaşmışım diye düşünüyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla yaklaşık 5 seans bir görüşme gerçekleştirdik. Kedi fobimde bana çok yardımcı oldu inanılmaz işini aşkla yapıyor ve güler yüzlü. Kedi korkumu yenmemde kendi köpeği ile seans gerçekleştirdiği için çok teşekkür ederim. Çalışanları ve kendisine bu korkumu yenmemde destek oldukları için teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
7 yaşındaki kızım için gittik. 3 seans her hafta 2 seans da iki haftada bir giderek toplam 5 seans gerçekleştirdik. Öfke problemleri, yeni kardeşinin aileye katılmasından dolayı kıskançlık problemleri, iletişim kurmada yetersizlik, hiç laf dinlememe gibi problemlerimiz vardı. Ebeveyn olarak davranış değişikliğine giderek sorunları çözdük. Hangi hareketleri ne zaman ve niçin yapıyor sorularını daha gözlemci olarak inceleyerek farkındalık geliştirdik. Bize de çok katkısı oldu. Duygu analizi çok işimize yaradı.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla uzun süredir hem çift terapisi hemde bireysel olarak görüşüyorum. İlk karşılaşmamız da öyle güler yüzlü karşılamıştıki sanki daha önceden tanışıyormuşuz hissi oluşmuştu bende, daha sonralarda da aynı ilgi ve güler yüzle onlıne olarak devam etti görüşmelerimiz. Ani gelişen durumlarda bile herzaman ulaşma imkanım oldu kendisine. Sanki bir arkadaşımla sohbet ediyormuş hissine kapılıyorum her defasında, samimi, dikkatli ve özverili dinleyişiyle.Yaşadıklarımı anlatırken neler hissettiğimi ve ne anlatmak istediğimi tam anlamıyla ifade edebildiğimi hissettiriyor bana. kendisine sonsuz teşekkür ederim iyi ki karşılaştık
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'ı doktor takviminden bulmuştum. Kendime olan bakışımı, icsellestiridgim olumsuz düşünceler hayatımı etkiliyordu. Bunun farkındaydim. Değişmek istiyordum. Tedavimiz başladı. Sorduğu sorular kendimi sorgulamama ve bakmadığım yönde bakmama vesile oldu. Pandemi girdiğinde yarım bırakmıştım. 2021 yılında, bir şeyleri yarım birakmis olmanın verdiği hisle tekrar başladım. Çünkü kendimle ilgili şeyleri asamamistim. Kırılmayan dongumu kırmak istiyordum. Başladığım zaman her seansin ne kadar derin olduğunu fark ettim. İçime doğru kazı yapıyordum. Işığı gösterense Ezgi Hanim. Sorduğu sorular geri dönüşler yerinde oluyordu. Bas edemediğim duygularla kendim baş etmeye başladım. Yolun daha başındayım biliyorum. İyileşmek, iyi hissetmek bir süreç bu değil ki her seans günlük güneşlik geçiyor. Icimdekk farklı duygularla karsilasiyorum. Bu duygular genişletiyor beni. Ağladığım zamanlar oldu güldüğüm zamanlarda kendi içimde iyileşmenin tadına bakıyorum. Geriye dönüp baktığımda iyi ki kendime yatırım yapıyorum diyorum. Baş edemediğiniz şeyler olduğunda yardım almaktan çekinmeyin.
Hasta
Hasta
Panikatak rahatsızlığı nedeniyle Ezgi Hanım'a internetteki yorumlara bakarak başvurdum. Çok küçük yaşlardan beri ilaç tedavisi görüyordum ama sıkıntılarım devam ediyordu. Terapi ile de geçeceğini düşünmüyordum hatta bu konudan bahsetmek bile beni panik haline sokabiliyordu. 6 aydır Ezgi Hanım' la online terapi yapıyoruz ve birçok sorunun üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Yol gösterici , rahatlatıcı tavırları sayesinde birçok şey öğrendim kendisinden. Yalnız kalmak, kapalı alanda kalmak, metroya binmek, vapura binmek asansöre binmek bunların düşüncesi bile benim için güçtü. Şu an çok daha özguvenliyim. Metroya bindim, vapura binmekten keyif almaya bile başladım. Evde yalnız kalmaya çalışıyorum ilk denemem zor oldu ,ikinci denenemde rahatladım. Ezgi Hanım'a çok teşekkür ediyorum
Hasta
Hasta
Son 4 yıldır yaşadığım bulumiya hastalığımı Ezgi Hanım sayesinde atlattım. 7 ay boyunca her hafta görüşmeler yaptık. Seanslar boyunca hem ödevlendirmeler yapması hem de eş zamanlı olarak diyetistene yönlendirmesi sayesinde hastalığımdan kurtulmuş oldum. Süreç çok zordu ama kendisinin desteği sayesinde kendime güvenim arttı. Arada gerçekten çok zorlandım, çok kötü hissettiğim zamanlar oldu ama toparladık onları da. Beni hep motive ettiği için Allah kendisinden razı olsun...
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla mart ayında tanıştık, geçirdiğim ilk panik ataktan sonra sürekli ya yine atak geçirirsem diye kaygı yaşıyordum ve sosyal yaşantım çok fazla kısıtlanmıştı, kendisi şu zamana kadar halının altına süpürdüğüm her şeyi farketmemi sağladı, yol gösterdi. Görüşmelerimizin hepsini online gerçekleştirdik ve çok memnun kaldım. Sayesinde çok fazla ilerleme kaydettim. Bende burda ki yorumlara bakarak kendisine randevu almıştım iyi ki de öyle yapmışım ilgisi ve desteği için çok teşekkürler
Hasta
Hasta
Yaklaşık 4-5 aydır Ezgi Hanım dan danışma alıyorum. Bu süreçte hem çevrem, hem ailem bendeki iyi yönlü değişimi fark ve taktir ediyorlar. Beni anladığını, bakış açımı doğru yönlendirerek duygularımı daha iyi anlamamı ve tanımlamam sağladığını hissediyorum. Randevuya gidip de daha iyi bir ruh hali ile ayrılmadığım olmadı.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla nisan ayında tanıştık. Tanıştığımda bir yas ve ilişkimin bitiş sürecindeydim. Hayatımın kırılma noktasındayım. Dipsiz, karanlık bir kuyuya düşmüş gibiydim. Ya o kuyudan çok güçlü biri olarak çıkacaktım, ya da ömrümün sonuna kadar düştükçe düşecektim. Tamda bu noktada Ezgi hanım ışığım oldu, elini uzattı ve 6 aylık süreçte beraber mükemmel bir yol katettik. Benim için bu kadar kısa sürede iyileşmek imkansızdı. İmkansızı imkanlı hale getirdiği için, beni güçlü biri olarak ayağa kaldırdığı için kalbimden defalarca kez teşekkür ediyorum. Ezgi hanım sorularıyla, sorunlarınızı anlayabilen ve o doğrultuda size uygun tedaviyi uygulayan, gerektiğinde tavsiye veren alanında profesyonel bir psikolog. Bende buradaki yorumlar sayesinde Ezgi hanımla tanışmıştım. Umarım yazdıklarım sizler içinde tanışmaya sebep olur.
Hasta
Hasta
Okb rahatsızlığim icin ezgi hanimdan randevu aldim ezgi hanim gercek den cok iyi bir dinleyici ve analiz yapabilen empati kurabilen bir insan adim adim tedavi surecini benim neler yapmam gerektigini hepsini anlatti gunlerce psikolog arastirdim en son ezgi hanimda karar kildim iyiki ezgi hanim dan almisim randevumu ilgi ve alakasi icin cok tesekkur ediyorum ve herkese oneriyorum tavsiye ediyorum
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla bir yıla yakın zamandır anksiyete ataklarımın en kötü zamanlarımda tanıştım o kadar kötüydüm ki bir çare arıyordum Ezgi hanım bana çarpık düşüncelerimi bunların sebepleri olan travmalarımı gösterdi onun sayesinde korkularım ya şöyle olursa diye düşünüp girdiğim anksiyeteler azaldı hala terapiye devam ediyoruz ne zaman aklıma takılan bir takıntı olsa tekrardan mı başlıyor dediğimde Ezgi hanım bir yol gösteriyor ve rahatlıyorum kendimi güvende hissediyorum iyiki bu yola beraber çıkmışız ben Ezgi hanımı yorumlar sayesinde keşfettim birilerinin de keşfetmesine yardımcı olmak için yazdım
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım ile online olarak ikinci seansımız gerçekleşti bugün. Kendisi bana güvende olduğumu ve anlaşıldığımı hissettiriyor. Nokta atışı sorularla aklıma bile gelmeyen şeyleri sayesinde anlamlandırabiliyorum. Kendime itiraf edemediklerimi anlatabiliyorum. Seansların etkilerini görmeye başladım bile, çok daha iyi olacağımı biliyorum. İlgisi ve desteği için sonsuz teşekkürler.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'dan pandemi döneminde ortaya çıkan takıntılarla ilgili destek aldık. Aynı zamanda hem sıcakkanlı hem de profesyonel yaklaşımı ile ilk randevumuzdan itibaren çok faydasını gördük.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanim son derece hizli dusunen,neden sonuç muhakemesi yuksek ve sonuç odakli bir doktor.Ailemizi yaklaşık 2 ay gibi kısa bir surede hiç değişmeyecek sandığım birçok değişim yaşattı.Gorusmelerimize devam ediyor ve istediğimiz noktaya varana kadar devam edeceğiz.
Hasta
Hasta
Keşke yollarımız böyle keaişmeseymiş diye başladığım görüşmeyi iyiki ezgi hanımla yollarımız kesişmiş diye bitirmekten çok mutluyum. İzmir depreminde 8 aylık hamileydim ve hastane çantamızı hazırlarken yakalanmıştım, bebeğim doğdu 3 aylık olana kadar odasına bile giremiyordum yalnız başıma su bile içmeye gidemiyordum, emdr yöntemi ile tedavim çok kısa zamanda olumlu sonuçlandı şimdilerde çocuğumla evde yalnız kalmaktan yana hiç tereddütüm kalmadı, bütün korkularımı ilaçsız sadece online görüşme ile yendim. Emeğiniz asla ödenmez. Çok çook çook teşekkür ederim eski kendimi ve yaşantımı çok özlemişim
Hasta
Hasta
Biz Zübeyde Ezgi Hanım'dan çok memnun kaldık. Kızım da oyun odasında çok hoşnut oldu. Randevularımızda herhangi bir sıkıntımız olmadı. Her zaman sıcakkanlı yaklaştılar. Çocuğumun kaka problemi vardı. Psikolojik olduğu için tutuyordu. Bize takvim verdi ve hangi gün tuvalete çıktığını düzenli olarak takip ederek çözümledik. Daha sonrasında babasıyla ilgili olan sıkıntısını çözümledik. Çocuğumun yapması ve bizlerin yapmamız gereken şeylerden bahsetti. Seanslarımız şuanda bitti ve biz çok iyiyiz. Çocuğum tam istediğimiz gibi, herhangi bir sıkıntımız yok. Zübeyde Ezgi Hanım çok iyi bir uzman. Karşısındaki danışanı çok iyi anlayarak, empati kurarak terapi uyguluyor. Kendisi bize çok iyi geldi. Şuan için kendisi de yeterli olduğunu belirtti ama ne zaman isterseniz çocuğunuz ya da siz ne zaman konuşmak isterseniz telefonla ararsanız konuşurum dedi. Bizlere her zaman yardımcı olabileceğini söyledi.
Hasta
Hasta
Canım Ezgi Hocam, İç yolculuğumda bana eşlik eden, yön gösteren, güleryüzlü, alçakgönüllü doktorum. Seanslara gerçekten iyi olmayı isteyerek gittiğinizde, iyi olmadan iyi hissettmeden ayrılmanız diye bir şey mümkün değil inanın. Yorumlardada hiç vakit kaybetmeyin, yeterince zaman kaybettiniz zaten, hadi !
Hasta
Hasta
Kızımın LGS sınavına yönelik çok stresli olması ve hayali arkadaşları ile ilgili sounlarımızın çözümü için başvurduk ve memnun kaldık. Herkese tavsiye ediyorum...
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'a 5 senedir çözüm bulamadığım duygu durum karmaşam ve panik atağım için tavsiye üzerine gittim. Ilk zamanlar 10 gün arayla yaptığımız seanslar danışanı tanıma ve sorunlarını anlama üzerineydi. Ev ödevleri ile problemlerimi tanımlayıp çözüm yolu aradık. Sonrasında isteğim üzerine 2 haftada bir seanslar yaptık. Kendinizi tanımanızı ve sorunlarınızı anlamanızı sağlayıp sizi gitmek istediğiniz yola doğru yönlendiriyor. En önemlisi Ezgi Hanım ilk seansda "Burdan çıkarken seanslar bitince nasıl olmak istiyorsun?" sorusunu sormuştu. Bugün son seansımız yaptık. O gün o soruya verdiğim cevaptan çok daha fazlasını kazandırdı bana. Güler yüzlü psikologuma çok teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Benim Ezgi hanıma gitme nedenim uzun süre kilo veremememdi. Kilo problemi aynı zamanda beni ruhsal olarak git gide kötüye sürüklemişti. Yaklaşık 2 ay 2 hafta da bir düzenli terapiye katıldım ve artık ayda bir görüşme yapıyoruz. İlk başladığımda kendimle sürekli bi kavga halindeydim özgüvenim sıfırdı. 3 ay falan oldu ilk gittiğim gün ile şu an arasında dağlar kadar fark var toplamda 9 kilo verdim ayrıca özgüvenimi tekrar kazandım... kilo problemimin altında yatan nedenleri Ezgi Hanım o kadar güzel analiz etti. Ayrıca kilo dışında aslında geçmişten çocukluktan o kadar şey biriktirmiş ve yormuşum ki kendimi hepsini gün yüzüne çıkarıp onlarla yüzleşmemi sağladı. Ve bunların sonucunda hayatıma yepyeni bir sayfa açtı diyebilirim.... İyi ki yollarımız kesişmiş çok şey borçluyum kendisine...
Hasta
Hasta
Ezgi hanım harika bir psikolog ilk seansım olmasına rağmen çok büyük bir umut doğdu içime kendinden son derece emin ne yaptığını bilen ve tedavinin her aşamasıyla ilgili bilgi veren bir psikolog. Bir çok psikolog deneyimim oldu ama hiç birinde bu denli rahatlama hissedememiştim iyiki ezgi hanımı seçme şansı bulmuşum eminim bundan sonrada herşey güzel olacak
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım ile neredeyse bütün sorunlarımı çözdüm. Görüşmelerimizin hepsini online gerçekleştirdik ve ben çok memnun kaldım. Yıllardır sorunlarımı çözemiyordum fakat Ezgi hanım sayesinde online yaptığımız seanslar sonucunda çok büyük ilerleme kat ettim. Kendisine teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Eşimle birlikte olan iletişim problemlerimiz için Ezgi Hanıma başvurduk. Bu süreçte kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelememize rağmen(Ankara'da ikamet etmekteyiz) online terapi imkanıyla bizlere kendisi destek oldu. Gerek eşimle birlikte girdiğim seanslarda gerekse bireysel seanslarımızda anlaşmanın aslında ne kadar kolay olduğunu, farklılıklarımızı anlamamızın ve kabul etmemizin önemini bize öğretti. Şu an eşimle çok çok daha iyi bir ilişkimiz var ve gereksiz didişmelerimiz de sona erdi :) online terapi diye başta biraz ön yargılıydık fakat sürecin gidişatı ve sonuç bizi çok memnun etti. Ezgi Hanım halihazırda eşime OKB hastalığı içinde destek vermekte ve kendisi de bu yolda bayağı bir ileri gitti. Kendisine bize destek olduğu için ve ailemize değer kattığı için çok teşekkür ediyoruz.
Hasta
Hasta
Bu süreçte katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.Yasadigim ve içinden cikamayacagimi düşündüğüm bu dönemde terapiler sayesinde eskisinden çok daha iyi ve mutluyum.
Hasta
Hasta
Ben tedaviye başladıktan sonra fayda gördüm.Aşırı derecede kaygıları vardı.Konuşma şekli ile kendimi daha iyi hissettim ve düzelmeler oldu.Kendisini kızım araştırarak buldu.Konuşma şeklinden ve ikna etme yöntemlerinden memnun kaldım.Seanslardan da memnun kaldım.Genel olarak tedavi sürecim güzel gitti.
Hasta
Hasta
Panik bozukluk için kendisiyle tanıştım adım adım Güler yüzü tatlı dili ve olaya hakimiyetiyle beni başladığım yerden çok daha iyi bir yere getirdi.seanslarımız hala devam ediyor kendisini tanıdığım için çok mutluyum
Hasta
Hasta
İzmir depreminden sonra deprem korkum için Ezgi hanıma başvurdum. Uyuyamıyordum ve sürekli deprem oluyormuş hissi yaşıyordum. Birkaç seans EMDR terapisinden sonra depremle ilgili normalden farklı bir korkum kalmadı ve artık rahat uyuyabiliyorum. Deprem üzerine çalışırken bile benimle ilgili farklı problemleri keşfetti ve deprem seanslarımız bitse de yeni problemler üzerine devam ediyoruz. Resmen seansların gelmesini dört gözle bekliyorum. Herkese gözüm kapalı tavsiye ederim aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın Ezgi hanım hepsini gideriyor zaten.
Hasta
Hasta
Ben okb için internetteki araştırmalarım sonucu Ezgi Hanımla görüşmeye karar verdim. Profesyonel yaklaşımı, samimiyeti, güleryüzü, sorunlara karşı başarılı çözümleriyle, objektif yorumlarıyla harika biri. Verdiği destek için çook teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi hanıma doktor takvimindeki yorumları okuyarak geldim daha önce hiç Psikoloğa gitmemiştim . Dayımı kaybetmiştim ve bende dayımın yeri çok farklıydı aylar geçmesine rağmen atlatamamıştım Major depresyon tedavisine başladık Bilişsel Davranış Terapist tedavisi uyguladı ilk geldiğimde hayattan hiç bir zevk almıyordum mutsuz umutsuzdum. Ezgi hanım bakış açımın değişmesini sağladı ve bu pandemi döneminde evde kapalı kaldığımız dönemlerde bile artık mutsuz umutsuz değilim çok iyi ilerledik şuan travmalar üzerinde çalışıyoruz
Hasta
Hasta
Ezgi hanımla kızımda bulunan tırnak yeme ve diş sıkma davranışlarının sebebini ararken, tanıdık tavsiyesi ile tanıştık. Oyun terapisi ile yaptığı tespitler ve bizi doğru şekilde yönlendirmesi sayesinde çok kısa sürede bu şikayetlerimizden kurtulduk. Ayrıca ebeveyn-çocuk ilişkisine dair bigilendirmeleri ile bize kattıkları ve güven veren yaklaşımı için kendisine çok teşekkür ederiz.
Hasta
Hasta
Güzel bir başlangıç yaptığımız için daha iyi hissediyorum şimdi. Sormam gereken soruların, yanıtlarının sahibinin de ben olduğumu tek seferde bana fark ettirebilecek bir üslupla karşılanmak çok değerliydi. Gelecek görüşmeyi bekliyorum daha da anlaşılabilmek için. Teşekkürler
Hasta
Hasta
Zübeyde hanımla bu siteden gördüğüm yorumlar neticesinde tanıştım. Sosyal fobim üzerine çalışıyoruz. 3 seans gerçekleştirdik. Kendisinin zekasına ve deneyimine güveniyorum şimdiye kadar güzel geçti seanslar. Bana duymak istediğimi değil duymam gerekenleri söyledi. Rahatsızlığım konusunda birçok ilaç ve yöntem denemiştim geçmişte netice alamamıştım bu yüzden umutsuzum. Son care olarak zübeyde hanım in kapısını çaldım. Umarım güzel olur bilgisi tecrübesi ile elinden geleni yapacağını biliyorum o güveni kendisinden aldım. Bende elimden geleni inşallah yapacağım. Gerisi takdiri ilâhi.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanımla internet ve doktor takvimi sitesindeki bilgileri araştırmalarım sonucunda görüşme imkanım oluştu. İş hayatımda yaşadığım problemler başta olmak üzere, insan ilişkileri, evlilik, özgüven ve aile yaşamı ile ilgili pek çok konuda bilgi paylaşımımız oldu. Pandemi öncesi yüzyüze görüşmelerimiz pandemi sırası ve sonrasında da online görüşmeler ile devam etti. Çok sıcakkanlı, empati kuran, deneyimlerini ve gözlemlerini içtenlikle aktaran, zeki ve bilgili olması nedeniyle yaşadığım sorunlar ile ilgili kısa zamanda önemli ilerleme kaydettik. Yüzyüze görüşmelerin yanında online görüşmelerde de dakik ve doğal yaklaşımı nedeniyle hiçbir sıkıntı oluşmadan seanslarımıza devam ettik. İş yeri-yaşam dengesi, insan ilişkileri ve aile sorunları konusunda hiç çekinmeden bilgi paylaşımı yaptık ve olumlu pekçok ilerleme sağladım. Tanıştığım ve danıştığım için çok memnunum ve seanslarımıza devam etmeyi planlıyorum. Teşekkürler.
Hasta
Hasta
Harika biri sanki bi doktorla degil arkadaşım ile sohbet eder gibi rahat oluyor insan sıkıntılarımı rahat bi sekilde paylaşıp çözüm bulabiliyorum
Hasta
Hasta
Öncelikle Ezgi Hanım her şeyinizi paylaşacağınız derecede güven veriyor. Doğru tahlilleriyle duymak istediklerinizi değil duymanız gerekenleri söylüyor ve sorguluyor. Soruları bakış açınızı değiştirmenizi sağlıyor. Doğru yönlendirmeyle sorununuzun aslında ne olduğunu, nasıl çözebileceğinizi ve aslında hiçbir sorun olmadığını fark ettiriyor. Çok istekli başladığım bu süreçte kendisinin profesyonelliği ile kısa zamanda çok büyük yol kat ettik. Sayesinde her şeye daha farklı bakıyorum. Teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Ben 15 yıl okb tedavisi gördüm maalesef kızımda da aynı hastalıktan var kendi tedavi sürecimde tanımıyordum Ezgi Hanımı kızımın tedavisinde torbalıdaki psikiyatrist doktorum bana önerdi. Bir yıldan beri kızım tedavi oluyor çok ilerledik bize bu süreçte yardımcı olan güler yüzlü doktorumuza bir kez daha çok teşekkür ederim iyiki tanımışım herkese tavsiye ederim
Hasta
Hasta
Ben 2 yıldır obsesif kompülsif bozukluk rahatsızlıği olan biriyim ezgi hanımla bu siteye benzer diğer siteden danışanlarının yorumlarını okuyarak geldim psikolog arayışımda benim için tecrübe ve kendini geliştirmesi ve güler yüzlü olması çok önemliydi ezgi hanımi tanımamama rağmen okuduğum yorumlardan çok büyük bir bekletinyle gittim ve ezgi hanım bu beklentimin çok çok üzerinde tecrübesi olsun güler yüzlü olması ve işini en iyi şekilde yapmış olması benim rahatsızlığım da bana çok büyük güven verdi ve elinden geldiğince bana hep destek oldu beni sadece dinlemedi seansalarda benimde fikrimi aldı odevler verdi ezgi hanımla karşılaşmadan evvel kendine özgü eni olmayan işte çalışmak istemeyen içine kapanık ve birçok konuda takıntısı olan biriydim ezgi hanımla yaklaşık 4 seasntir birlikteyiz ve ezgi hanımın vesilesiyle birlikte çok yol katettik takıntılarım yüzünden işe gidemeyen ben artık işe gidiyordum evden çıkmak istemeyen ben artık takıntılarımi nasıl yenebiliriz diye düşünüyordum ezgi hanımla randevu günüm gelsin diye bekliyordum ezgi hanımın samimiyeti ve bilgisi beni çok rahatlattı yavaş yavaş takıntılarım dan kurtuluyorum ezgi hanıma çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız canım psikoloğum
Hasta
Hasta
Benim çocukluğumda yaşamış olduğum unutmak istediğim hatırladığımda sürekli beni rahatsız eden yaşantılarım vardı bunlar artık şu anımı etkiliyor, insanlarla olan ilişkilerimiz zedeliyor beni çok güvensiz bir noktaya getiriyordu. Bununla ilgili araştırma yaparken Emdr terapisi ile tanıştım ve Bu terapiyi Ezgi hanımın yaptığını öğrendim haftada bir düzenli olarak seanslarıma başladım bir süre sonra eski yaşantılarımın bugünüme artık acı vermiyor olduğunu çok net bir şekilde gördüm. İyiki Emdr iyiki Ezgi hanım diyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımı arastırark buldum ve memnun kaldım panik atak hastayım ilerleyen zamanlarda son durumu tekrar yazıcam genel olarak beni gerek konuşmasıyla gerek yaklaşımıyla baya rahatlattı kendisine güveniyorum ve İnş beraber bu sıkıcı panik ataklarımı atlatıcaz
Hasta
Hasta
17 yaşındaki kızımın kaygı aşırı temizlik ve depresyon hali şikayetlerleri vardı. Kendimiz hallederiz önemli bişey yok derken bunun için profesyonel destek almamız gerektiğine karar verip yine tavsiye üzerine Ezgi hanım ile tanıştık.2.5 ay gibi kısa bir sürede çok iyi bir yol aldık ve kızım şimdi gayet iyi çok mutluyuz. Kızıma ve bize çok iyi geldi.
Hasta
Hasta
Düştüğüm bir yer vardı aslında güçlü olmama rağmen ,benzer şeyleri yıllardır yaşıyorum ama ilk defa bu kadar ağır gelmişti ki kaldıramaz hiçbir şeyi umursamaz yani aslında gerçekten istemediğim belki iyi olur diye suruklenecegim seruvenlere kendimi atma kararı alırken buldum kendimi (sadece buradan uzaklaşıp aynı şeyleri yaşamak istemiyordum ve yaşamımdan vazgeçme kararları almıştım ) bunların hiç biri olmadı ve bunlarında basarizsizligiyla o düştüğüm yerden cikamadim birinin yardımına ihtiyaç duydum artık biri elimden tutmaliydi ,guvenebilecegim biri zira güven de büyük sorundu . Sevdiğim insanı bir şekilde unutamamistim ve sürekli bir aradaydik unutmak yoluma bakmak çok mümkün değildi zaman zaman tekrarlanan mide bulantılarım günler boyu yemek yememe ve ağlama krizlerim beni bu noktaya getirmişti . Ben ağlamak istemiyorum ama bunu tek başıma yapamıyordum. Ezgi hanımla tanıştım, ilk günden beri beni bir şeylere itmedi bana ne istediğimi sordu defalarca her şey için ve bana aslında unutmak vazgeçmek vs gibi eylemleri yaptırmak yerine daha iyi olan kendime katacagim şeylerle ilgili beni yönlendirdi önerilerde bulundu kendi yolumu bulabilmem için ve ben kendi kendimi kendim ile doldurdum . Ben anladım ki bizi rahatsız eden şey her neyse onu bir kenera koyup (mesela unutmak eylemi) enerjimizi olumlu anlami olan bir eylem (sevmek )kullanmak . Mesela birinde sevgi aramak yerine önce kendimizi sevmek ve bu sevgiyi başkasıyla paylaşmak gibi . Nacizane tavsiyem siz karar vermişsiniz ki bunu okuyorsunuz asla vazgeçmeyin ve sadece hep o asıl çok istediğiniz neyse ona odaklanın iyi olan duyguya ,eminim Ezgi Hanımla uygun yolu bulup ,oradan ayrılırken ağız dolusu gülüyor olacaksiniz . Benim gibi :))
Hasta
Hasta
Ezgi Hanımı doktorlar takviminde araştırma yaparken buldum. Daha önce de yüz yüze terapi yapmıştım ama Ezgi hanımla tüm görüşmelerimizi online olarak gerçekleştirmemize rağmen çok hızlı zamanda sonuçlarını kendi adıma fark ediyorun. Anksiyete sorunum çok ciddi boyutlara ulaşmış ve beni ele geçirmişti. Şu anda kaygılarımı kontrol altına alabildiğimi fark ediyorum. 'Ben' olduğunuzunun farkına kısa sürede varıyorsunuz. Çok güler yüzlü ve çok başarılı bir psikolog kendisi. Kendimi çok rahat ifade edebiliyorum. Uzakta olmasına rağmen bunu hiç hissettirmiyor. Gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Benim panik atak rahatsızlığım var bu süreçte Ezgi hanımı hem sosyal medyadan hem de çeşitli portallardan araştırarak buldum online olarak görüşmelerimize başladık hala online olarak devam ediyoruz corona süreci bittikten sonra yüzyüze tedaviye geçeceğiz ataklarım zaman zaman oluyor ancak eskisi gibi bilinçsiz değilim dolayısıyla bunun kontrolünü çok rahat sağlayabiliyorum artık. Kısa sürede ataklarımın sıklığı ve yoğunluğu ile ilgili çok büyük değişiklikler yaşadım herkese tavsiye ediyorum kendisine de çok teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Ben okb tedavisi için Ezgi hanıma başvurdum öncelikle daha önceki yıllarda ilaç tedavisi görmüştüm ilacım kullandığım zaman her şey güzel gitti ben de tedavim bitti diyerek ilacımı kestim artık kendimi iyi hissediyorum diye düşünmüştüm ancak ortalama bir buçuk iki senelik ilaç kullanımından sonra bütün takıntılarım çok çok daha büyük bir şekilde patlak verdi ne yapmam gerektiğini araştırırken psikoterapi almam gerektiğini öğrendim bununla ilgili kime gitmem gerektiğini araştırırken Ezgi hanımı buldum ben İzmir’de yaşamıyorum internet üzerinden kendisine ulaştım hiçbir seansımızı yüz yüze gerçekleştirmedik ortalama 6-7 aydır seans yapıyoruz kendisiyle bütün seanslarımız online olarak gerçekleştirildi ve şu anda takıntılarımın tamamına yakını bitti hatta bu corona sürecinde yeniden patlak verir mi acaba diye çok kaygılanmıştım ancak buna rağmen hiçbir şekilde yenilemedi düşüncelerimi çok rahat kontrol altına alabiliyorum kendisinden çok mutluyum iyiki tanımışım onu. Tedavi sürecimde ilaçtan çok Ezgi hanımdan öğrendiklerim fayda etti herkese mutlaka tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Ben Ezgi hanımı yorumlardan buldum bir iki portala üye sanırım farklı bir portalda çok fazla yorumları vardı oradan da okudum. Hiç yüzyüze görüşmedik online seans yaptık hep ben çok memnunum kaygı bozukluğu için gitmiştim sanki yüzyüze görüşüyormuş gibi seansın samimiyeti ve sıcaklığı bana iletiliyor bunu çok içten hissettim. Ödevlendirmeleri verir seansından sonra ödevlerini mutlaka sorar, kontrol eder çok düzgün takibini yapıyor. ben de söylediklerine harfiyen yapıyorum artık eskisi kadar ataklarım sık ve uzun süreli olmuyor hala tedavimiz devam ediyor. Kendisinden çok memnunum bu corona süreci geçtikten sonra da yüzyüze onu görebilmek için heyecanla bekliyorum.
Hasta
Hasta
Merhabalar.Ben Ezgi Hanımın yaklaşık 4 aydır danışanıyım.Okb üzerinde çalışıyoruz.Öncelikli olarak güleryüzü ve sıcak sohbeti ile sizi çok rahat hissettiriyor.Covid-19 sebebi ile son iki seansımızı online olarak yapıyoruz.Bu süreçte online terapi uygulaması gerçekten mükemmel.Kendinizi yanında gibi hissediyorsunuz.Sadece mekan farklı.Aynı sohbet,güleryüz ve sıcakkanlılıkla Ezgi Hanım sorunlarınıza çözüm getiriyor.Online terapiden çekincesi olan arkadaşlar hiç şüpheniz ve tereddütünüz olmasın kesinlikle.Deneyin mutlaka.Ezgi Hanıma da sonsuz teşekkür ederim
Hasta
Hasta
Ben Ezgi hanımla geçirdiğim travmatik bir süreç ve sonrasında sağlık sorunlarım ile ilgili yaşadığım kaygı ve korkularımın olduğu bir dönemde tanıştım. Çok mutsuzdum, hiç bir şeyden zevk almıyordum, yaşam kalitem düşmüştü ve ağlama ataklarım vardı. Ezgi hanım depresyonda olduğumu söyledi ve önce bilişsel davranışçı terapi uyguladı. 2-3 seansın sonunda rahatlama hissettim. Ezgi hanım danışanıyla çok ilgili ve kendisiyle herşeyi çok rahat konuşabiliyordum. Onun sayesinde daha farkındalıkĺı bir birey oldum.Daha sonra EMDR terapisi uyguladı. Bu terapi ile daha da rahatladım ve kendimi iyi hissettim, şu an çok daha iyiyim.İhtiyacı olan herkese Ezgi hanımı tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Yılan kelimesini duymaya bile tahammül edemiyorken, karşıma fotoğrafı çıktığında telefonu elimden atıyorken şuanda açıp videolarını izleyebiliyorum. Ezgi Hanım’a tedavi sürecinde verdiği güven ve destek için çok teşekkür ediyorum. Farklı konularda görüşmemiz devam etmekte. Ezgi Hanım’ın danışanı olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.
Hasta
Hasta
Yaklaşım tarzı, konuşması, testlerimizi yorumlaması açısından çok memnun kaldığım Zübeyde Hocama 3 seans kadar danıştım ve bu sürecim devam da ediyor. Kendimi yanındayken çok rahat hissediyorum. Normalde gergin biriyim mesela, bu yüzden danışma gereği duymuştum zaten ama kendisiyle geçirdiğim seanslarda çok rahattım.Kendimi oldukça rahat ifade edebildim. Dolayısıyla çok memnun kaldığım bir süreç geçirmiş oldum. Doğru yönlendirmeleri olduğunu düşünüyorum, ayrıca danışanına manevi anlamda destek sağlıyor. Gerçekten kendisine olan güvenim tamdır. Komplike bir durumum olmadığını ve sorunlarımı beraber aşacağımızı hocam da söylemişti zaten.Hem kendisinin destekleri hem de benim farkındalığım sayesinde hayatımda olumlu gelişmeler oldu diyebiliriz.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'la stresli olduğum bir dönemde tanıştım. Verdiği ödevler ve ilgisi sayesinde bu haftasonu 6.seansımızı gerçekleştireceğiz. Şu zamana kadar sorunsuz ilerledik. Oldukça güleryüzlü ve yönlendirici. Alana hakimiyeti, yaklaşımı her şey mükemmel. Kendisiyle tanıştığıma çok memnun oldum. Başarılarının devamını dilerim.
Hasta
Hasta
Ezgi hanıma başvurmam aşırı çalkantılı ilişkim içinde yaşadığım sıkıntılardı. Yemek yiyemediğim, mide bulantılı, geçmek bilmeyen iç sıkıntılı ,hiçbir şeyden zevk almadığım dönemler oluyordu.ve her şeyden kendimi suçluyordum. Ben düzelsem her şey düzelecek gibi geliyordu.kendimi psikolojik bir rahatsızlığım olduğuna inandırmıştım.mutlu olamıyordum. sadece hayallerime bağlanmıştım. Ezgi hanımla bi süre devam edince mantıklı düşünebilmeye başladım. Bazı etkenlerden ötürü farkedemediğimiz çok şey için ezgi hanım bizim kendi kendimize farkedeceğimiz bir kanal açmış oluyor. GüZin ablalar gibi dert dinleyip şunu yap demiyor :) yanlış anlamayın gayet profesyonel bir şekilde olması gerekeni farketmemizi sağlıyor. Ve böyle farkedince hayatımızda kalıcı,etkili bir çözüm oluşturabiliyoruz. Tabi ki ezgi hanımın yaptıklarının psikoloji literatüründe bir adı vardır. Fakat ben sadece kendi bakış açımdan anlatıyorum. Netice olarak bazı şeylerin farkına vardım mantıklı bakmaya başladım,gerçekçi kararlar aldım. Kendimi suçlamayı bıraktım ve bir hastalığımın olmadığına Artık emin oldum. Ve şuan yeterince mutlu,huzurlu ve sağlıklı hissediyorum. Bir hayatım olduğunun, insan olduğumun farkına vardım. Profesyonel yardımlarının dışında güleryüzü, sıcaklığı için de kendisine teşekkürü borç biliyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi Ablayla yollarımız biraz geç kesişti ama iyi ki de kesişti. Onun güleryüzü, samimiyeti ve daha birçok güzel yanları sayesinde hiç kimseye kendimi, yaşadıklarımı anlatamayan ben şimdi ona her şeyi anlatabiliyorum. Hatta kendisi benim için bir psikologtan çok bir anne bir arkadaş hatta bir dost gibi. Zor zamanlarımda yanımda olduğu için ona çok ama çok minnettarım. Çok kısa sürede büyük işler başardığımızı düşünüyorum. Umarım her şey Ezgi Abla sayesinde çok daha güzel olacak. İyi ki Ezgi Ablayı tanımışım. Herkese kendisini tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Kendisine uyku arasında görüğüm halüsinasyonlar ve anksiyeteye dönüşen kaygılarımdan dolayı başka bir doktorun önerisi üzerine danışmıştım. 1 seans EMDR terapisi ve 3-4 seans da normal terapi alarak gayet iyi bir sonuçla kendimi çok daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Oldukça memnun kaldığım bir danışmanlık süreci geçirmiştim. İşinde iyi bir uzman, danışanını iyi anladığını doğru sorular yönelterek doğru şekilde yaklaşım sergilediğini düşünüyorum. Güleryüzlü ve çok da tatlı biri aynı zamanda.
Hasta
Hasta
Oğlumda agresif davranışlar ile tablet bağımlılığı sorunu yaşıyorduk ve ezgi hanımın desteği sayesinde kısa bir sürede bu sıkıntıları atlattık.Hırçın, söz dinlemeyen oğlum ezgi hanım sayesinde çok daha saygılı kurallara uyan ve uyumlu bir çocuk oldu.İyi ki tanımışız güler yüzü ve ilgisi ile harika bir psikolog ne kadar teşekkür etsem azdır...
Hasta
Hasta
Oğlumdaki agresiflik problemi, tablet ve telefon bağımlılığı sorunları yüzünden danıştık Ezgi Hanım'a. Yorumuma kendisinin desteklerinden kesinlikle çok memnun kaldığımı belirterek başlamak istiyorum. Uyguladığı yönlendirmeler sayesinde bu problemleri aştık. Oğlum şu an anaokulu sürecinde, ilkokul hazırlık aşamasındayız ve bu anlamda da bize müthiş destek olduğunu aktarabilirim. Tavsiyeleriyle; kural bilmeyen oğlum artık kural tanıyor ve hiçbir şeye saygı duymayan oğlum saygı duymayı başarıyor. Hepsi kendisinin desteği ve yönlendirmesi sayesinde oldu. 4 ay kadar destek aldık biz kendisinden ve ilerleme kaydettiğimiz için önceden sık olan seanslarımız şu an çok daha az şekilde gerçekleşiyor. İlgisi müthiş, bana bile birkaç konuda danışmanlık verdiği oldu. Bu anlamda ailemizin psikoloğu diyebilirim kendisi için. Güleryüzlü bir kadın zaten, Ezgi ablamız olarak devam ediyoruz kendisiyle ve çok da güzel bir noktadayız. Ezgi Hanım'ı şiddetle tavsiye ediyorum herkese, bu tarz problem yaşayan insanlara da umarım bu yorumum faydalı olur.
Hasta
Hasta
Zübeyde Hanım'dan en başta çok memnun kalıyor oluşumuzu belirtmek isterim. Oğluma OKB teşhisi konuldu ve bazı sıkıntılarımız da vardı. Allah razı olsun kendisinin bize bu konularda büyük ölçüde faydası oldu. Her şekilde desteğini gördüm, her zaman arayıp sorabildim. Evde yapmamız gerekenleri de yaptık ve bu sayede bize çok yardımcı olduğunu tekrar söyleyebilirim. 7 ya da 8 seanstır görüşmelerimize devam ediyoruz. Önceden sık sık görüşüyorken şimdi ilerleme kaydettikçe bu görüşme sıklığını azaltıyoruz. İnanın çok fazla danışmanlık deneyimimiz oldu ama aralarında memnun kaldığımız ve kendimizi çok daha yakın hissettiğimiz tek insan Zübeyde Hanım'dır. 17 yaşındaki oğluma 2 ayda çok büyük faydalar sağladı. Danışmak, görüşmek isteyen herkese de tavsiye ediyorum kendisini.
Hasta
Hasta
Psikolog Ezgi Hanım ile anksiyete rahatsızlığımda karşılaştım. Kendisinden çok büyük faydalar gördüm, seanslarımız bu anlamda oldukça verimli geçti. Gitmek danışmak isteyenler tereddüt etmeden giderek kendilerine büyük bir fayda sağlayabilirler. Ayrıca güleryüzlü ve enerjik olması, karşısındaki insanın kendisini daha net ifade etmesine yardımcı oluyor. Bu anlamda 3-4 ay kadar kısa bir sürede çok büyük bir yol katettiğimi düşünüyorum. Danışmış olduğum problemi kendisinin de destekleri sayesinde tamamen yenmiş olmanın hissiyatını duyabiliyorum.
Hasta
Hasta
Zübeyde Hanım'a danıştıktan sonra çocuğum 1 ayda resmen evrim geçirdi. Öncelikle CAS zeka testi vesilesiyle tanıştık kendisiyle ve bu test sonucunda oğlumda dikkat eksikliği ve dürtüsellikten kaynaklanan öfke kontrol sorunu olduğunu öğrendik. 1 aydır gidiyoruz kendisine; davranış tablosu oluşturdu oğluma, evimizde de yaptık bunu. Bunları yapana yıldız var ödül var şeklinde yönlendirdi oğlumu ve inanılmaz geliştirdi onu bu konuda. Genç anne-babayız biz 29 yaşındayız ve bu konuda bizi de inanılmaz geliştirdi yardımlarıyla. Bizi de çocuğu da yöneterek 1 ayda çok ileri seviyeye getirdi durumu. Ders olayında da ilerleme oldu, oğlum okuma yazma bile bilmezken inanılmaz derece sınıfının en iyisi olmaya başladı. İlk günden dokundu oğlumuza Zübeyde Hanım'ın bu anlamda bize verdiği desteklerden gerçekten çok memnunuz.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'dan çok memnun kaldık.Gayet güleryüzlü ve anlayışlı bir danışman.Doktortakvimi.com sitesindeki yorumlardan fikir alarak gittik.Canayakın olmasından,anlayışlı olmasından memnun kaldım. Görüşmelerimize ara verdik, daha sonra tekrardan devam edeceğiz.Eşimle birlikte çift terapisi için gittik.Görüşme sonucunda farkındalık oluşturdu.Sıkıntılarımızdaki problemlerin neler olduğunun farkına vardık.
Hasta
Hasta
Sınav fobim vardı ve korkuyordum. Düzenli olarak ders çalışmak istemiyordum sonra plan program yaptık beraberce düzenledik ve şu anda düzenli şekilde programlar dahilinde ders çalışıyorum. Eylül ayından beri Zübeyde Hanım'dan danışmanlık alıyorum ve bu sürece devam da ediyorum. Düzenli ve programlı bir süreç geçiriyorum şimdi, eskisi gibi heyecanım da yok önceden panik olurken şimdi çok daha sakinim. Bana her zaman olumlu ve kırmadan yaklaştı kendisi. Objektif yorumlar yaparak planlı olmaya yöneltti beni. Artık çok daha düzenliyim, sayesinde kaygılarım bitti.
Hasta
Hasta
15 yaşında bir kızım var ve okul değişikliği yaşamak zorunda kaldı. Bu anlamda uyum konusunda biraz sorun yaşadı ve ergenliğin de verdiği hislerle beraber hırçınlık, öfke, yaptığından keyif alamama, yaptığı işlerden (dans, spor) vazgeçme ve içine kapanma gibi birkaç ay bu tür sorunlar yaşamaya başladı. Böyle bir dönem geçiriyorken kendisinin araştırmaları sonucu Ezgi Hanım'ı buldu ve internetten yorumları okuyarak kendisine gitmek istediğini söyledi. Ezgi Hanım'ın da desteğiyle bu sorunu çok şükür şimdi atlattık sayılır. Okulu ve çevreyi değiştirdik, şimdi çok daha mutlu ve memnun. Kızım çevreyle de çok mücadeleci değil, nazlı bir birey. Ona bu konuda öğüt ve destek vererek rahatlamasını da sağladı diyebilirim.
Hasta
Hasta
Yaygın anksiyete bozukluğu teşhisiyle Doktor Takvimi üzerinden tanışmıştım Ezgi Hanım'la ve 2 aydır da desteğini alıyorum. Şu anda EMDR terapisiyle her hafta devam ediyoruz seanslara ve çok da güzel gidiyor gerçekten. Travmaları çözüyoruz, sonuç kısmında değil başlangıçtayız ama şu ana kadar çok fazla geri dönüt aldım problemim hakkına ve dönüşüm anlamında da çok memnunum. Özellikle bu tür bir problemle karşı karşıya olan insanlara öneririm kendisini. Panik atak ve yaygın anksiyete bozukluğu için 1 numaralı tercih Ezgi Hanım'dır diyebilirim.
Hasta
Hasta
Daha önceden OKB teşhisim vardı ve son yıllarda ilaçlarımı dahi bırakmıştım. Erkek arkadaşım ile sıkıntılı bir dönem yaşadık ve OKB etkileri artmaya başladı. Ezgi Hanım'a gitmeye başladım. Sayesinde tiklerim ve takıntılarım azalmaya başladı. Kısa sürede çok iyi ve hızlı yol aldık. Süreç boyunca ilaç kullanmadan çok verimli seanslarım oldu. Sürecimiz çok iyi gidiyor ve bana çok iyi geliyor. Danışanına yaklaşımı çok güzel ve dostça. Önerileri, sıcakkanlılığı ve sevecenliği çok memnun ediyor beni. Seanslarımız memnuniyetimle devam ediyor.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'a Doktor Takvimi üzerinden yorumlarını okuyarak, aynı zamanda konum olarak yakın olmasını da göz önüne alarak görüşme sağladık. Kızımın takıntıları olduğunu düşündüğümüz için gittik fakat Ezgi Hanım ilk teşhisinden itibaren takıntı değil kaygı problemi olduğuna dikkat çekti. Biz galiba çocuğun her hareketini takıntı olarak gözlemlemişiz, bu konuda uyardı bizi. Tüm teşhislerini doğru buldum. 4 hafta gittik sanırım kendisine; eşim, ben, büyük kızım. Hepimiz için olumlu süreçler oldu.
Hasta
Hasta
Eşimle de konuştuk düşüncelerimiz Ezgi Hanım için hemfikir. Kendisi işini çok iyi bilen, konusunda profesyonel hareket eden, hem insani hem de mesleki açıdan bizi oldukça mutlu kılan bir psikolog. Direkt olarak işi uzatmadan hedefe gidiyor. Farklı ortamlarda olaya sağlıklı yönden değil de parasal yönden bakan bir çok psikolog var. Ezgi Hanım bu kişilerin çok dışında. Sorununuzu çözüyor, elinizi uzatıp yardım istediğinizde size koşuyor ve kendisine her zaman ulaşabiliyorsunuz. Bu konudaki güveni size tam olarak sunuyor. 2. görüşmemizden sonra yaptığı değerlendirme sonucunda herhangi bir sorunumuzun olmadığını bize söyledi ama biz yine de kendimizin gördüğü birkaç sıkıntıyla ilgili tekrar yardım istedik kendisinden. Yani yaklaşık olarak toplamda 3-4 seans görüşmemiz oldu. Ezgi Hanım'a destekleri için çok teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Harika bir insan,oğluma öfke kontrolü yok denildi.Ezgi hanıma ulaştık ve kısa bir sürede harikalar yarattı.Son derece başarılı ve çocuklarla çok güzel iletişim kuran bir pedegog,iyi ki tanımışız.yaptığı testlerle çocuğumun zeki olduğunu ve sorununun olmadığını bize ve okula kabul ettirdi
Hasta
Hasta
Ezgi Hanımı bu siteden görüp yorumları da okuyarak randevu aldım. Bilinçli bir şekilde hayatımda değiştirmek istediğim belli alanlar için kendisine geldim. Hayatımın bazı alanlarına sorduğu sorularla aydınlatıyor. İçimde çıkılmaz zannettiğim sokaklarım,çıkılır sokak haline geldiğini hissediyorum. Hayatınızda kendinizin çözemediği alanlarınız olabilir. Yardım almaktan çekinmeyin derim. İyi ki tercih etmişim.☺️
Hasta
Hasta
Bundan 2 ya da 3 ay öncesinde uyku bozukluğu şikayetiyle bir Devlet Hastanesi'ne psikoloğa görünme ihtiyacı duydum. Doktor bana ilaç verip destek almam için de Zübeyde Hanım'a yönlendirdi. Görüşme sağladım kendisiyle ve yaklaşık 5-6 terapi süreci geçirdik. Birlikte ilerliyoruz hala, daha devam etmekteyim uyku şikayetim için. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Geceleri çok daha rahat uyuyorum artık. Önceden uyuyamadığım için hayatımı da düzene sokamıyordum. Uyku aklımdan çıkmıyordu. İlaç kullandığım halde yorgun ve bitkin oluyordum gün içinde. Beni anlayan bir insan. Sanki ne düşündüğümü anlıyor, ben konuşurken hemen cümlemi tamamlıyor. İçimdekini okur gibi. Beni rahatlattığı için Zübeyde Hoca'ya teşekkürlerimi iletiyorum.
Hasta
Hasta
Hayatım boyunca yaşadığım tüm zorlukların, sıkıntıların patlak verdiği, intihar etmeyi düşündüğüm bir zamanda Ezgi Hanım'dan terapi almaya başladım. Ağzımdan olumsuz cümleler dışında bir şey çıkmıyordu. Sürekli daha kötü olmak için çabalıyordum. Başlangıçta Ezgi Hanım'ı bile çaresiz bıraktığımı gördüm. Yardım almaya gelmiştim sözde ama yardıma kapalıydım da aynı zamanda. Şunu yapacağım bunu yapacağım diyerek kendimi çok daha kötü olayları yaşamaya hazırlıyordum. Ezgi Hanım beni sakinleştirdi bu süreçte. Artık ağlamadığım bir seansta EMDR terapisine başlayacağımızı söyledi. Daha birkaç seansta bile kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Ancak mantığını bir türlü anlayamıyordum. Nasıl oluyordu da yaşadığım şeylerin ağırlığı azalıyordu. Çocukluktan itibaren depoladığım kötü anılar şimdi yaşadığım olaylarla tetiklenip beni daha kötü yapıyormuş bunu fark ettim. Aslında hepimizin çekmecelerinin olduğu ve bu çekmeceleri doğru şekilde yerleştirip yerleştiremediğimizde saklıymış sır. Ve benim çekmecelerim darmadağınmış. EMDR ile çekmecelerimi düzenlemeye başladım. Çocukluktan gelen kötü anıların, EMDR terapisi ile daha sağlıklı bir bakış açısı kazanarak, artık beni rahatsız etmemeye başladığına tanık oldum. İyi ki yardım almam gerektiğine inanıp, sağlıklı düşünen, sağlıklı kararlar alabilen biri olmak için adım atmışım. Ve Ezgi Hanım bu konuda benim en büyük destekçim. Üstelik çok donanımlı biri, her konuda bilgi sahibi, ağzından çıkan hiçbir cümlenin altı boş değil. Her seanstan çıktığımda vay be diyorum. Boşluklarımı tamamlıyorum onunla. Gezmek, eğlenceli vakit geçirmek, markete, AVMye gitmek, ne için olursa olsun dışarı çıkmaya üşenen ben, ona koşa koşa gidiyorum.
Hasta
Hasta
Diş yaptırdığım dönemde çok sıkılıyordum,yemek bakımından zorlanıyordum.Sürekli kolay sıvı gıdalar yemekten sıkıldım,iştahım kesildi, sıkıntılarım arttı.Her gün veya haftada bir acile gidiyordum,iğne yaptırıyordum,çok sıkılıyordum bu durumdan.Devlet hastanesine gidiyordum, ilaç kullanıyordum.Tavsiye üzerine Zübeyde Hanım'a gittim.Yaklaşımından ve ilgisinden çok memnun kaldım.Kendisiyle tüm sıkıntılarım geçti, çok iyi oldum .Seans sıklıklarım uzadı,en son gittiğimde artık seansa gerek kalmadığını söyledi,seanslara son verdik.Fakat olası durumda arayabilirsin,hatta gelebilirsin dedi.İhtiyacı olanlara da tavsiye ediyorum.Görüşme sonucunda tüm sıkıntılarım gitti.Zübeyde Hanım'dan çok memnun kaldım.
Hasta
Hasta
İnternetten buldum,yorumlardan fikir edinerek tercih ettim kendisini.Cana yakınlığı ile bulunduğu ortamda kızımı da beni de rahat ettirdi, kaygısızca bütün sıkıntılarımızı anlatabildik.Yaklaşım tarzı çok iyi,olaya çok tarafsız yaklaşıyor;bu beni etkiledi.Seanslardan memnun kaldım.Kızım için danıştım.Sürecin çok güzel ilerledi ve kızımda kalıcı davranış değişikliği oluşmaya başladı,ilerleyen süreçte daha iyi olacağını ümit ediyorum. Şu ana kadar aldığımız desteğin yeterli olduğunu düşünüyorum.
Hasta
Hasta
Ben Ezgi ablayla 4 ay oldu görüşeli.4 ay önce çok yoğun bir hastalığım vardı.OKB hastasıydım, hastalığım çok yoğundu ve çok ilerlemişti.Ben Ezgi ablayı tavsiye üzerine buldum.2 haftada bir gidiyordum.Ezgi Abla bana ödev vermeye başladı.Ödevleri yapıp 2 haftada 1 seansa gidiyordum.Ödevler bana çok iyi geldi ve takıntılarım çok azalmaya başladı. 4 ay içerisinde de Ezgi Ablanın seanslarıyla rahatsızlığımı atlattım,şu an çok iyiyim. Bu hastalığı olan herkesin gitmesini tavsiye ederim ve iyileşeceklerine inanıyorum.
Hasta
Hasta
3.5 yıldır Bulimia hastasıyım. Süreğen bir rahatsızlık değil, zaman zaman nükseden bir rahatsızlıktı. Özellikle stres faktörleri bunu tetikliyor ve her başladığında kaldığı yerden devam ederek kötüleşiyordu. Psikiyatri doktorum beni 2 ay önce Zübeyde Hanım'a yönlendirdi. Kusmalarım yeni başlamıştı; ölümlü kayıplarım vardı ve çok üzgündüm. Sorunları içime atıyordum. Başlangıçta kendimi açmadım ama sonra güvendim. Nasıl başa çıkacağımı bana öğretti. Güvenli yer oluşturma ile nasıl bir yol takip edeceğimi artık biliyorum. Yapabileceğim bazı faaliyetlere yönlendirdi. İnsanlarla iletişimim güçlenmeye başladı bu seanslarla. Yine bu süreç rahatlamamı da sağlıyor. 2 haftadır çok iyiyim ve hiç kusmam olmadı. Zübeyde Hanım bir diyetisyene de yönlendirdi. Ve iki danışmanla birlikte ilerliyoruz. Zübeyde Hanım çok samimi biri ve gerçekten kendinizi keşfetmenizi sağlıyor. Farkındalık yaratıyor, tüm bunları hissettirmeden nasıl yapıyor bilemiyorum. Onun sayesinde büyük ilerleme kaydettim. Tabii ki tavsiye ediyorum. Kesinlikle yardım almayı reddetmeyin, bu sadece bir hastalık; tıpkı diğerleri gibi. Kişinin iyi olması için yardım alması gerekiyor, bu hastalığınızı saklamayın, ben utanıp sakladım ve yıllarca daha kötü oldum. Ne zaman hastalığımı ve tek başıma mücadele vermem gerekmediğini kabul ettim o gün başarılı oldum. Bir tane bizden var, önemliyiz, değerliyiz ve zaman geçiyor. Biricik hayatımızı güzel yaşamalıyız ve bu nedenle lütfen yardımı kabul edin.
Hasta
Hasta
Doktortakvimi.com sitesinden baktım yorumlarına. Kendisine giden bazı tanıdıklarım da kendisinden iyi bahsedince gitmeye karar verdim. Öfke ve kilo problemlerim nedeni ile danışıyorum. Çok memnunum ve iyi ki onunla görüşüyorum. Öfke sorunlarım komple ortadan kalktı ve diğer sorunlarım için de kendisiyle devam edeceğim. Zübeyde Hanım pozitif, güleryüzlü ve işine bağlı bir danışman. İlgi ve alakası çok yüksek. Amacı sorunlarımıza çözüm üretmek ve çok etkili bir konuşma şekli var. Şehir dışında olduğum için Online görüşmelerimiz devam ediyor. Gözü kapalı bir şekilde herkese tavsiye edebilirim.
Hasta
Hasta
Kendimi çok kötü hissettiğim, dibe vurduğu bir dönemde tanıştım kendisiyle. Depresyonda olduğumu ve çocukluktan gelen travmalarımı çözmeden tam anlamıyla herşeyin düzelmeyeceğinin farkındaydım, kendisi de bunu bana bir kez daha hatırlattı ve bunun için çabalıyoruz. Güleryüzlü olmasıyla ve sorgulamadan dinlemesi, sorunlarıma gerçek anlamda çözüm bulmaya çalışması ile kendisini tavsiye edebilirim. Şu ana kadar 5 seans görüştük ve önümüzde uzun bir süreç var. 5 seansın sonunda bile kendimi daha iyi hissediyorum, olaylara kişiler karşı bakış açımı değiştirebildiğimi düşünüyorum. Terapilerin sonunda hayat kalitemin yükseleceğine ve daha sağlıklı bir birey olacağıma inanıyorum. Enerjisi, güleryüzü ve insanlara yaklaşımı ile kendisini gözüm kapalı tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanımı kızımın kaygıları nedeniyle araştırma yaparken internetten buldum. İyiki bulmuşum. Daha ilk seansta teşhis koydu. Sonrasında hem bizi bilgilendirdi hem de kızıma kaygılarıyla nasıl baş etmesi gerektiği konusunda yönlendirdi. Güler yüzle, ilgiyle her sorumuza bıkmadan cevap verdi. 2 aydır tedaviye devam ediyoruz. Büyük bir aşama kaydetti kızım. Her zaman kendisine ulasabiliyoruz. Ayrıca kendisi de arayıp takip ediyor. Kızımın Ezgi ablası var artık. Gönül rahatlığıyla herkes tercih edebilir. Kendisine sonsuz teşekkürler
Hasta
Hasta
Kendisini görür görmez çok iyi elektrik aldım yaklaşımı güler yuzlu tavrından çok memnun kaldım 4.gidişim çok kötü bir haldeldiydim şuan bomba gibiyim özgüvenimi yeniden kazandım verdiği uygulamalar çok iyi konulara çözümü süper bugunki görüşümde ona ömür boyu gelmek istediğimi söyledim şiddetle tavsiye ederim..
Hasta
Hasta
Benim 3.5 yaşında bir kızım var.2 ay sonra kardeşi olacak.Bu süreçte ebeveyn olarak doğru davranış şekillerimizin nasıl olması gerektiğiyle ilgili görüştük.Ayrıca kızım kreşe başladı. Bu dönemde iki travma yaşadığı için davranışlarında değişiklik olmuştu.Zübeyde Hanım ile henüz 2 seans görüştük.Gerçekten çok faydalı oldu.Anne-baba olarak hatalarımızı fark ettik.Çok kısa süre içinde kızımda değişen davranışlarına çözüm bulduk. Çok memnun kaldık.Kızımla olan iletişimi çok güzeldi.Güleryüzlüydü.Kızım hala Ezgi ablasını görmek istediğini söyler.Ezgi Hanım bize birkaç tur ev ödevi verdi. Anne-baba olarak onları gerçekleştirdikten sonra tekrar görüşeceğiz.Ezgi Hanım kızımızın durumunun patolojik bir şey olmadığını söyledi. Kızıma doğru davranış şekillerini öğrenmesi anlamında çok faydalı oldu.Bir seans daha görüşme sağlayıp 3.seansta sürecimizi bitirmiş olacağız.
Hasta
Hasta
2016 Yılından bu yana yaşamış olduğum panik atak rahatsızlığımdan dolayı Ezgi Hanımla görüştüm.İnsanların her ne kadar önemsiz olarak gördüğü ; ama bir o kadar önemli olan Panik Atak tedavi yöntemleri için Ezgi Hanım'a başvurdum. Ezgi Hanım hastaları ile bir o kadar ilgili ve alakalı ki onunla terapideyken çok huzurlu ve rahat oluyorsunuz.Ezgi Hanım Sayesinde Panik tedavisinde kullanmış olduğum bir sürü ilacı bıraktım ve yeniden doğmuş gibiyim. Panik Atağımdan kurtuldum. Hayatı yine yeniden sevdiren Büyük Hekim Ezgi Hanım'a en içten teşekkürü bir borç bilirim.
Hasta
Hasta
1,5 senedir oğlumun danışmanı Ezgi Hanım. Öyle güzel bir ilişki kurdular ki yıllardır tanıyor gibiyiz. Her ihtiyacımızda da saat fark etmeden arayıp destek alabiliyoruz. Başka bir danışanının konuşmasına kulak misafiri olmuştum, benzer sorunlarımız vardı ve tavsiye edince gittim Ezgi Hanım'a. Oğlumda da çok iyi gelişmeler sağladık, bizden biri gibi oldu artık, çok yakın hissediyoruz kendisini. Seanslar sonrasında beni de bilmem gereken konular hakkında aydınlatıyor ve rahatlamamı sağlıyor. Ben de bu gibi sorun yaşayanları yönlendiriyorum kendisine, memnuniyetimi anlatıyorum.
Hasta
Hasta
Annemin arkadaşı tavsiye etmişti Ezgi Hanım'ı, onun vasıtası ile tanıdım. Hala devam ediyor seanslarımız, 2 yıldır gidiyorum. Ben yaşıtlarıma göre daha olgun biriyim ve Ezgi Hanım'la çok daha iyi anlaşabiliyorum. Aldığım destek ile beraber bambaşka biri oldum, baya yol katettik bu süreçte. Tüm takıntılarımdan kurtuldum. Çevremde bu konuda ihtiyacı olan birisi olursa kesinlikle tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Kendisinden oldukça memnun kaldım, danışanı ile ilgiliydi. İnternette danışan yorumlarını okumuştum, o şekilde gitmeye karar verdim. Toplamda 3 seans aldık ve desteği oldukça yeterli oldu. Sürecimiz sonuçlandı, memnun kaldık.
Hasta
Hasta
4 yaşındaki kızımın kabızlık sorunu vardı.Bir türlü tuvaletini yapmıyordu,bunun için psikolog tercih etmek istedik ve internetten Zübeyde Hanım'ı bulduk.Kendisine 3 seans gittik ve biz sorunumuzu çözdük.Gayet güzel, güleryüzlü,ilgili bir danışman.Memnun da kaldık gidişimizden. Çocukla iletişimi çok iyi,kızım da sevdi.Bez kullanıyordu kızım,bezi çıkardık ve tuvaletini yapıyor.Aldığımız desteğin yeterli olduğunu düşünüyoruz.
Hasta
Hasta
Kızım için gitmiştik Zübeyde Hanım'a, tuvaletini tutma sorunumuz vardı ve 4 yaşında olmasına rağmen hala bez kullanıyorduk. Bize çok faydası oldu, ilk seans itibariyle sonuçları görmeye başladık. Oldukça güleryüzlü bir uzman. Eşim internetten araştırmıştı, o şekilde tercih ettik kendisini. Çocuğum da kendisini çok sevdi. Kızım kolay ısınamazdı ama Ezgi ablaya gidiyoruz dediğimizde heyecanla atlıyordu. Bundan da seanslarda keyifli vakit geçirdiğini düşünüyorum. Şu an sürecimiz tamamlandı, şikayetimiz çözüldü.
Hasta
Hasta
Kendisinden gayet memnunuz.Enerjisi çok yüksek bir danışman.Bizi gayet güzel yönlendirdi.Oğlumun aşırı agresif tutumları vardı,bunun için gittik.Fakat ilk seansta dahi sorunlarımı çözebildik,çok güzel gidiyor.Bir seans daha gittiğimizde tüm problemlerimizin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.Çünkü ilk seansta da sorunlarımızın üstesinden geldik.Hem çocukla hem de bizimle iletişimi güzel, yönlendirmesi güzel.Biz çok memnun kaldık. Gitmek isteyenlere tavsiye ederim.Seanslarımız çok verimli geçti ve aynı şekilde ben de doktortakvimi.com sitesindeki yorumlardan fikir edinerek gittim ve memnun kaldım.
Hasta
Hasta
Kendisinden memnun kaldım.Tavsiyeleri işime yaradı,tavsiyelerine uyduğumuzda,çocuğumuzdaki değişimleri gözlemledik.Anne-baba olarak memnun kaldık.Biz yaramazlık ve inatçılık ile ilgili gittik.İnatçılığı bıraktı biraz, daha sakin bir yapıya sahip oldu,davranışlarında düzelme oldu.Seanslarımıza devam ediyoruz.Çocukla iletişimi iyiydi ama ebeveyn olarak bizlere yönelik yaklaşımda bulundu.Oğlum 2 yaşında, bir müddet oğlumun davranışlarını gözlemledi.Daha sonrasında annesi ve benimle iletişim kurdu.
Hasta
Hasta
Zübeyde Hanım oğlumu gerçekten tekrardan hayata bağladı.Benim oğlum çok karamsardı.Hayatından dolayı endişeleri vardı.Çok zor günler geçirdi.Yeme-içme,dışarı çıkıp nefes alması dahi endişeleri vardı.Dışarı çıktığımız zaman zararlı bir şey soluyacakmış korkusuyla ağzını açıp konuşmuyordu.Biz bunları Zübeyde Hanım sayesinde atlattık.Ona çok şey borçluyuz.Oğlum gerçekten çok iyi.İyi ki kendisini tanımışız,iyi ki var. Herkese öneriyorum kendisini.Ben ve oğlum kendisini çok sevdik.Her konuda oğlumun üzerinde çok etkisi oldu.Her şey çok güzeldi.Zübeyde Hanım ile devam ediyoruz ve devam edeceğiz.Ben oğlumu yeniden doğmuş gibi tekrar kazandım.Zübeyde Hanım'a çok şey borçluyum ve kendisine çok teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'a oğlumun rahatsızlığı için gitmiştim.Kafasında sesler ve beyninde konuşmalar vardı.Bazen onlar oğlumu yönlendiriyordu,bunun için gittik.5-6 seanstır devam ediyoruz,çok memnun kaldık.Seslerimizde baya bir azalma oldu.İnşallah sonuna kadar devam edip bu sesleri bitireceğiz.Zübeyde Hanım'ın danışanıyla diyalogları çok iyi,oğluma çok güven veriyor.Gerçekten çok memnunuz Zübeyde Hanım'ın gidişatından, tedavi sürecinden memnunuz.İnşallah sonuna kadar devam edecek.Oğlumunun hal ve tavırlarında baya düzelme var,seslerle ilgili azalmalar var.Tedavimiz iyiye gidiyor.
Hasta
Hasta
Ben Zubeyde hnmdan cok memnun kaldim, cok ilgili ve ayrica cok kisa zamanda sayesinde oglum cok degisti. Benim oglum 4 yasina giricek davranis sikintilarimiz vardi Zubeyde hnmdan oyun terapisi aldik iki seans sonrasi ciddi bir degisiklik gorduk biz ve okulumuz.
Hasta
Hasta
Ben Zübeyde Ezgi Horzum'u doktortakvimi.com sayesinde buldum,yorumlardan fikir edinerek tercih ettim.Randevu oluşturdum ve oğlumda 2 oyun terapisi sonrası ciddi anlamda değişiklikler gördük.Okulda davranış sıkıntıları vardı.Oğlumda.2 seans sonrası çok güzel sonuçlar almaya başladım.Zübeyde Hanım'a çok teşekkür ederiz.Çok kısa sürede çok güzel sonuçlar aldık.Seanslarımız devam edecek.Hocamıza çok teşekkür ederiz ilgisi ve emeği için, bize öğrettikleri için, bu duruma getirdiği için.Oğlumun önceki agresif davranışları yok denecek kadar az, daha sakin, daha ılımlı ve daha paylaşımcı.
Hasta
Hasta
Kızım için danışanı olduk.Önce aile ile görüştü,ardından kızımla hem oyun oynayarak kendisinden bilgi edindi.Kızım kendisini çok sevdi, oyun arkadaşı gibi bir abla gibi beğendi.Eşimle de tek görüştü Ezgi Hanım. Yorumlarının iyi olduğunu,bilgili olduğunu,her şeyi tek tek anlattığını söyledi bana, bu yüzden de memnun kaldım.Seanslarımız devam etmekte.
Hasta
Hasta
Güleryüzlü,ilgili,sempatik,danışanlarıyla ilgilenen,keyifli,danışanına neşe veren bir danışman.Benim takıntı rahatsızlığım, olayları kafama takma durumum olduğu ve eşimden ayrılma öncesi süreçte olduğum için Zübeyde Hanım'dan destek aldım.Aldığım desteğin yeterli olduğunu düşünüyorum.Hocamdan da memnunum.Görüşme sonrası eski sıkıntılarım yok ve daha iyi sonuçlar almaya başladım.Seanslarım devam etmekte.
Hasta
Hasta
35 Aile Danışma merkezine ziyaret ettiğim de nisan ayının son aylarıydı.Orada Psikolok Ezgi Hanım ile tanıştım ve hayatı tekrar keşfedim hayata sımsıkı sarılmayı,korkularla yüzleşıp hayattan kaçmamayı kendisi ile öğrendim.Hayatımdan çok memnun ve mutluyum.
Hasta
Hasta
Ben kızım için gittim Zübeyde Hanım'a ve iki seans sonrasında bile etkilerini gördüm.Çevremdeki insanlar da gördü bunu ve biz çok memnun kaldık.Devam edeceğiz kendisiyle.Kızım çok durgun ve içine kapanıktı, biraz gergin ve mutsuzdu.Biz okulla alakalı olduğunu düşünerek gittik ama sonrasında çok iyi geldi.Kızım çok daha neşeli oldu.Kızım biraz annecidir, kimsenin yanında durmaz ama görüşme sonrasında gayet iyiydi.Kızım gayet neşeli çıktı içeriden.Zübeyde Hanım konuyu bence net olarak anlayabiliyor.Ben daha önce de pedagoğa gittim ve anne-baba-çocuk hep bir arada görüştük.Zübeyde Hanım'ın en sevdiğim yönü hepimizle ayrı ayrı görüşmesiydi.
Hasta
Hasta
Doktortakvimi.com sitesinde olan olumlu yorumları üzerine tercih ettik kendisini.Zübeyde Hanım'dan çok memnunum.Kendisi çok tatlı dilli, çok kibar biri.Her seansımız ayrı bir güzel geçiyor. Bana çok yardımı dokundu. Onu çok seviyorum. Çok açık sözlü biri.Yaklaşık 1 senedir kendisine geliyorum.Ona gitmeden önce çok hassas biriydim.Hala da öyleyim ama bana yardımı çok dokundu.Şu an kendimle daha barışığım.Kötü olaylar karşısında daha soğukkanlı davranıyorum. Bazı seanslar da ağladığım zamanlar da oluyodu ama artık ağlamıyorum.Onun sayesinde kendime güvenim arttı. Kendimi zor anlar da mutlu etmemi sağladı.Çok güleryüzlü biri olması beni çok mutlu ediyor.Bana bazı yönergeler veriyor.Bazı anlar da, bazı taktikleri uygulayabileceğimi söylüyor.Çok heyecanladığım, panik yaşadığım zaman rahatlamam için yapabileceğim bazı şeyleri söylüyor.Bana çok kolaylık sağlıyor.Yöntemleri çok iyi. Bana çok yardımcı oldu.Devam ediyorum hala kendisiyle.Herkese tavsiye ediyorum. Hiç çekinmeyin.Zübeyde Hanım çok güleryüzlü, çok kibar biri.Sohbeti çok keyifli.
Hasta
Hasta
Gerçekten çok sıcak kanlı,çok cana yakın,güler yüzlü,konuşmaları akıcı ve hoş,direk karşısındakiyle göz teması kurarak iletişim kuruyor.Seanslarım iyi sonuçlanıyor.Bazı atlatamadığım problemlerim vardı,travma geçiriyordum.Görüşmelerim sonucunda daha enerjik, insanlara karşı daha güler yüzlü ve mutlu hissediyorum.Almış olduğum desteğin yeterli olduğunu hissediyorum.Seanslarım devam ediyor.
Hasta
Hasta
Annem Zübeyde Hanım'a internet sitesi üzerinden ulaşmıştı.Ben sınav kaygısı ile ilgili sorun yaşıyordum.Kendisi bana çok yardımcı oldu.Benim 2 gün sonra sınavım var ve hiç olmadığım kadar rahatım. Tüm stresimi, kaygımı üzerimden atmamda bana çok yardımcı oldu.Sadece sınavla ilgili değil,diğer sorunlarda da her şeye çözüm oldu.İletişimi çok iyi, insanı konuşurken hiç sıkmıyor. Benim psikologlara karşı bir ön yargım vardı ama Ezgi Hanım sayesinde bunu kırdım. Kendisine çok minnettarım.Sınavdan sonra da olacak tepkilere karşı bana çok yardımı dokundu.Danışmak isteyen kişilere tavsiye ederim kendisini.
Hasta
Hasta
Panik atak tedavisi icin başladim. Ilk seansim olumlu hissediyorum Ezgi Hanim ile ilgili. Tabi ki ileriki seanslarda ne olacagini gorecegim. Simdilik hersey yolunda:)
Hasta
Hasta
Ezgi hanımı buradaki yorumlardan buldum denemek istedim iyi ki bulmuşum iyi ki tanımısız kızımın alt ıslatma sorunu vardı tek seansta çözüm oldu kaygılarından korkularından kurtuldu ben çok memnunum kızımda çok sevdi herkese şiddetle tavsiye edıyorum kesinlikle işini çok güzel yapıyor
Hasta
Hasta
Kendilerine işle ilgili sıkıntılarım ve öfke problemimle ilgili başvurdum kendileri çok ilgili alakadar pozitif ve müthiş bir dinleyici bu sayede daha pozitif bakabiliyorum iki seans sonucunda olumlu gelişmeler gösterdiğimi çevremdekilerin görüşlerinden dolayı da analaya biliyorum analizleri ve yönlendirmeleri çok iyi bu yüzden kendilerine çok teşekkür ederim sayesinde daha pozitif bakabiliyor ve öfke kontrolümü sağladı daha sağlıklı düşenebiliyorum
Hasta
Hasta
Çocuğumun davranışlarındaki bozulmalar nedeniyle gittim Zübeyde Hanım'a. İnternette pedagog araştırması yaparken danışan yorumlarına denk geldim ve denemek istedim. İlk seansta memnun kalınca da devam ettik ve 3 seans danışmanlık aldık. Görüşmelerde oğlumla çok ilgilendi, seanslar dışında da telefon ile aradı, takip etti. Bulunduğu ortamın onu etkilediğini ve uzaklaşması gerektiğini söylemişti bize. Ve gerçekten ortamdan uzaklaşınca davranışları düzeldi. Oğlumun normal bir çocuk olduğunu ve sadece ortamdan kaynaklı davranış bozukluğu olduğunu söylediler. Şu an 4,5 yaşında, 5 yaşına geldiğinde de üstün zeka testi için gitmemizi istedi. Şu an hiç sorunsuz devam ediyoruz. İhtiyaç halinde de tekrar gideriz.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'a 6 aydır kızımın depresyon tedavisi için gidiyoruz. İlaç kullanımın yanında uzman psikologtan yardım almak istedik ve Doktortakvimi.com üzerinden araştırark Ezgi Hanım'la görüşmeye başladık. Ezgi Hanım ilk karşılamadan itibaren sıcaklığı samimiyeti ve iş yetkinliği ile sizi etkiliyor. Kendisi kızım için çok güzel tavsiyelerde ve desteklerde bulundu. Özellikle görüşme seansları dışında iletişimi çok kuvvetli sizi asla yanlız bırakmıyor işini severek yapan biri.Bize her konuda çok yardımcı oldu dileyen herkes gönül rahatlığı ile görüşebilir işinde yetkin biri ve size güven veriyor kendisini çok seviyoruz.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'ın Ocak 2019 tarihinden beri danışanı olarak surecimize devam etmekteyiz. İlk başlangıcımız ilişki terapisi üzerine başladı ve sorunlu devam eden iliskimizin sağlıklı bir şekilde bitmesi yönünde karar almamda ve kendi benliğime tekrar kavusmamda büyük emeği olmuştur ve partnerimle birlikte başladığımız yolculuğumuzda Ezgi Hanım ile birebir görüşmelerimizi devam ettirmekteyim. Ezgi Hanım danışanlari olarak ne yapmam konusunda dikte vermeden, kendi kararlarımı verirken bakış açımı genişletmemde büyük katkısı oldu. Dürüst bakış açısı ve olayları yorumlama yönü çok profesyonel ve görüşme seansları dışındaki iletişimi de oldukça kuvvetli işini gerçekten severek ve benimseyerek yapan bir uzman. Hayatıma ve ruhuma katmış olduğu tüm güzellikler için kendisine çok teşekkür ederim ve ihtiyaç duyan herkese mutlaka tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Doktor takvim sitesinden sayın Ezgi Horzum'a ait yorumlar üzerine kendilerinden bir randevu talebim oldu.Benim kızım biraz özgüven sorunu yaşayan,hedefsizlik problemi olan ve de sistemsiz çalışan bir genç.Bu sorunlarından ötürü kendisine gittik.Daha ilk günden o sıcacık karşılaması bile bize doğru yerde olduğumuz izlenimini verdi.Ilerleyen süreçlerde de gördük ki;hem mesleği konusunda çok başarlı hem de beşeri iliskılerinde.Cok kısa süre de ıyi ilerlemeler kaydetti kızım. Şunu da ifade etmek isterim ki,benim kızım her konuda ilerleme kaydetmesi için o.kisiyi çok sevmesi gerekiyor.Ezgi Hanım'ı da gerçekten çok sevdi ve benimsedi.Bu da ıyi bir yol katmesini kolaylaştırdı. Iyi ki yollarımız kesişti.
Hasta
Hasta
Ben okb tedavisi için Ezgi Hanım'a başvurdum. Haftada bir düzenli olarak görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz düşünce anlamında bir çok takıntım vardı bu takıntılarım seanslar sayesinde yok denecek kadar az ayinde şu an için sürece başlayalı altı ay oldu ve artık ayda bir kez görüşme yapıyoruz. Kendisi ile birlikte iletişimimiz çok güçlü asla sürecin sonlanmasına yakın bir danışan gibi görmez beni gidişatını kontrol etmek için sık sık arar ben de ihtiyaç duyduğunda kendisine ulaşabilirim. Ayrıca konuşmaları ve alanındaki bilgisi çok iyi düzeyde olduğunu karşısındaki insana gösterebiliyor. Merak ettiğim hiçbir soru benim için havada kalmadı. Tamamını cevaplandırmış oldu.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'a Doktortakvimi sitesinde denk geldim ve güzel yorumları görerek oğlum için gitmeye karar verdik. Oğlumun uyku problemi var, ama uyku probleminden önce farklı sorunlar da olduğunu fark ettik sayesinde. TV izleme TV ile yemek yeme gibi. 2 seans oldu 2 seansta TV olayını hallettik gibi. Uyku düzeni için ilerleyen zamanlarda umarım sonuç alırız. Teşekkürler Ezgi hocam.
Hasta
Hasta
Oğlumun okul ve evde büyük derecede sıkıntıları var.Bunla alakalı hiperaktif ve dikkat eksikliği tanısı için test yaptırmaya geldik.Ezgi hanım gerçekten tatmin ediciydi.Ilk görüşme için beklenenin ustesindeydi
Hasta
Hasta
2017de hayatımıza renk olan yaşamımızı kalite getirip oğlumun 12 aylık gelişim geriliğini kapatmakta yetinmeyip 1.5 yaş ileriye götüren mucize iyiki ben o değerlendirmeye geldim ve sizi tanıdım samimiyetiniz verdiğiniz kıymet aktardığınız bilgi deneyim ve tecrübe bize çok şey kattı Allah razı olsun sizden tereddütsüz gönül rahatlığıyla gidin işini hakkıyla yapan insan az bulunur emeklerimiz için çok teşekkür ederim❤❤❤
Hasta
Hasta
Ben Zübeyde Ezgi Horzum'dan çok memnunum. İki tane çocuğum var.İlk çocuğumda sınav kaygısı vardı.Daha önce sınav kaygısı ile başlamıştık, çok şükür onu atlattık İkinci çocuğumda ergenlikten dolayı aile içerisindeki çatışmalar nedeniyle gidip geliyoruz ve çok memnunuz.Zübeyde Hanım'ın arkadaşlarımızla da paylaştık ismini.Referansımızla birkaç arkadaşımız gitti.Zübeyde Hanım çok güleryüzlü, zamanı kısıtlı değil, konu bitmeyene kadar gidin demiyor.Bizi dinliyor.Gece gündüz ne zaman olursa olsun telefonla ulaştığımda hep yardımcı oluyor.Gereken cevabı alıyorum.Bu yüzden çok memnunum kendisinden.Randevusunu hep zamanında aldı,hiçbir zaman aksatmadılar. Ben uzak yerden geliyorum ama gelemediğim zamanlar mağdur olmuyorum.Dakik bir insan.Çok büyük aşamalar atlattık sayesinde.Çocuğum babasıyla tartışıyordu, bizi dinlemiyordu, söylediklerimiz ona çok ters geliyordu ama şimdi büyük değişiklikler görüyoruz.
Hasta
Hasta
Ben OKB ile ilgili gitmiştim kendisine. Takıntılarım vardı. Sürecimiz hala devam ediyor. Eski sıklıkta olmasa da görüşme sağlıyoruz.Sorunlarımıza çözüm oluyor şu anda.Rahatça aradığımda ulaşabiliyorum.Bir sıkıntım olduğunda seans beklemek gibi bir durum olmuyor.Genelde o an açamasa bile dönüş sağlıyor.Kendisi çok güleryüzlü ve çok samimi. Konusunda bilgi sahibi ve hakim biri.Kesinlikle hiçbir seansında dakika hesabı yapmıyor.İlk başladığım zaman bile seansımız olduğundan uzun sürdü.Kesinlikle herkese tavsiye ederim kendisini.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımdan hiperaktivite dikkat eksikliği olan oğlum için bir yıldır destek alıyoruz görüşmeye başladıktan sonra sadece oğlumda değil ev içi iletişimimizde olumlu gelişmeler oldu ergenlik dönemini sıkıntısız atlatıyoruz kendisine sonsuz teşekkür ediyorum
Hasta
Hasta
Zübeyde Ezgi Hanım'a Ocak ayında başlamıştım. Ben de doktortakvimin.com'dan yapılan yorumlara bakıp seçtim.Daha çok gençlerle alakalı olan yorumlarını okumuştum.Ben 30 yaşındayım. Gençler dışında herkesin gönül rahatlığıyla gidebileceği biri kendisi. Ben daha önceden çok psikolog gezdim ve psikiyatristlere gittim. Ezgi Hanım'a ilk gittiğimde de tereddütlü gittim.Ama enerjisi o kadar yüksek ve içtenlikle yaklaşıyor ki ilk seansta güvenimi aldı.Oraya gittiğim zaman psikoloğa gidiyorum mantığıyla asla gitmiyorum. Sesi bile beni rahatlatıyor. Her şekilde çok fazla güveniyorum kendisine.Ben 10'un üzerinde psikolog gezdim. Hayatımda kimseye söyleyemediğim şeyleri Ezgi Hanım'a söyledim.Beni yargısız dinliyor, olaya sizin tarafınızdan bakıp sizin doğru düşündüğünüzü bir şekilde size aktarıyor ve siz hayır dedikçe birçok alternatif çıkarıyor.Ben obsesif kompulsif bozukluk, panik atak ve depresyon için gitmiştim. 5 seans oldu. Kendimi ilk gittiğim zamanla şimdi o kadar farklı görüyorum ki Ezgi Hanım benim için çok başka biri.Ezgi Hanım benim en şefkatli yanım. O yüzden herkesin gönül rahatlığıyla gitmesini tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Çocuğumuzla ilgili çatışmalar vardı. Agresif ve saldırgandı. Benimle sürekli kavga halindeydi. Görüşmelerden sonra sakinleşti, şu anda çocuğumla daha iyi geçiniyorum.Olumlu gelişmeler aldığımızı düşünüyorum.Bir tavsiye üzerine gelmiştik Zübeyde Hanım'a.Güleryüzlü oluşu, bizim problemlerimize katkısının ciddi anlamda olduğunu gördüm. Süre bitti diye birşey yok. Konuyu anlatırken bir sonraki seansa bırakmıyor, sonuna kadar bizi dinliyor.Bizi o an rahatlattıktan sonra gönderiyor.Randevuya gittiğimiz zaman mutlaka vaktinde geliyor.Çocuğumuza olan yaklaşımının da çok sağlıklı olduğunu gördüm ve hiçbir sıkıntı yaşamadık.Seans dışında bile bizim derdimize derman olmuştur.Eşe dosta tavsiye edebileceğimiz biri. Ben de eş dost tavsiyesi ile gitmiştim çok faydasını gördüm.
Hasta
Hasta
Doktortakvimi.com üzerinde araştırma yaparken gördüm Ezgi Hanım'ı ve bu şekilde tercih ettim. Kaygı problemlerim üzerine gitmiştim, en başta sınav ve gelecek kaygısı olmak üzere hayata karşı bir çok kaygım vardı. İlk seanstan itibaren çok etkili bir iletişim kurduk. Telefon ile de rahatça ulaşabiliyorum. 6-7 seans kadar hizmet aldım ve kaygılarımdan kurtuldum. Şu an seanslarım bitti ama yine ihtiyacım olsa kendisini tercih ederim.
Hasta
Hasta
Bir arkadaşımın tavsiyesi ile gittim Ezgi Hanım'a. Bana karşı olan yaklaşımından ve ilgisinden çok memnunum. Terapileri, teşhisi ve ona gittiğimde huzurlu oluşum bana çok iyi geldi, moralim daha iyi artık. Kendimi onun danışanı olarak mutlu hissediyorum. Çevremde de psikolog arayışı içinde olan herkese tavsiye ediyorum çok memnun kaldım.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'ın bana karşı yaklaşımından, ilgisinden ve terapilerinden çok memnunum. Daha önce hiç psikoloğa gitmememe ve kafamda soru işaretleri olmasına rağmen kendimi yanında çok rahat hissettim, bütün sorunlarımı kendisine rahatlıkla anlatabildim. Herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
9 yaşındaki oğlumun kasılmaları vardı. Korku ile götürdüm oğlumu Ezgi Hanım'a ama Ezgi Hanım beni rahatlattı, telaşlanmamam gerektiğini geçiçi bir süreç olduğunu söyledi. Bundan sonra ki aşamalarda çocuğuma nasıl davranmam gerektiğini söyledi, çok memnunuz. Oğlum çok sevdi kendisini, devam ediyoruz gitmeye. Çok samimi, içten ve güler yüzlü bir insan tanıdığım için çok memnunum. Herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
11 yasindaki kizim icin yana döne psikolog ariyordum.Cevremde de daha önce hic deneyimimiz olmadigi icin tanidik bildik bir psikolog yoktu.Kizim icin acilll tarafindan bi uzman yardimi almam gerekiyordu.Cunku bir kaygi durum bozuklugu vardi Her gecen gün artarak devam ediyordu.Bir anne olarak kendimi cok caresiz hissederken hiç unutmuyorum bir haftasonu interneti acıp yorumlara bakarak kızıma bir psikolog arayışına girdim.Ezgi hn.in sayfasina baktığımda cok guzel olumlu yorumlar vardi.Hemen aramak istedim.Ezgi hn.telf.da o kadar sicak ve samimi konustu ki basta ordan yakalamısti beni.Sonrasinda bir randevu ayarladik ve tanıstik.Kizim Ezgi ablasini cok sevdi.2017 Kasim ayiydi sanirim o gunden beri araliklarla gorüşüyoruz.Cok ilgili ve takipci.7/24 görüsebiliyoruz.Mutlaka arar, msj.atar ilgisini,takibini hic eksik etmez...Ezgi hn.sağolsun.Kizma abla oldu,vazgeçilmezi oldu.Şu an kizim Ezgi ablasi sayesinde guzel yol aldi ve kaygilariyla nasil başedebileceğini öğrendi.Ergenlik sorunlarımızi da aşmaya çalışiyoruz birlikte.Kim psikolog diye arayista olsa tecrübeyle sabit Ezgi hn.diyorum.
Hasta
Hasta
Ezgi hanımı bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine tanıdım. 1 yıla yakındır 3, 5 yaşındaki oğlum için her hafta seans alıyoruz.Oğlumun gelişimi ile ilgili çok faydasını görüyoruz güleryüzlü, çocuklarla iletişimi çok iyi ve kesinlikle saatim doldu diyerek seansı bitirmiyor.
Hasta
Hasta
Zübeyde Hanım'ın ilgisi ve alakasından çok memnun kaldık. Kızımı götürdüm kendisine, kızımla olan iletişimi çok iyiydi. İlk gittiğimizde biraz korkmuştu ama artık severek gidiyor. Ben de internetten yorumlara bakarak ulaştım Zübeyde Hanım'a. Herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'a oğlumu götürdüm. Konuşma zorluğu çekiyordu oğlum, Ezgi Hanım'ın desteği ile bir sıkıntı kalmadı. Oyun oynayarak, eğlenceli bir şekilde geçiyordu seanslar. Çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ederim
Hasta
Hasta
Son derece anlayışlı ve kolay ulaşılabilen birisi. Gerçekten çok güzel dinliyor, sorunumu anlatmakta hiç çekinmedim. Belli bir süredir danışanıyım ve herkese tavsiye ederim Zübeyde Hanım'ı.
Hasta
Hasta
Anksiyete hastasıydım, uzun zamandır bu sorunla mücadele ediyordum. Doktortakvimi.com'da rastladım Ezgi Hanım'a. Yorumlarını okudum ama yine de tereddütlerim vardı. Daha sonra bir arkadaşımın Ezgi Hanım'a gittiğini öğrendim ve ben de gitmeye karar verdim. Ortama girdiğimde kendimi huzurlu hissetmem, Ezgi Hanım'ın beni çok sıcakkanlı karşılaması tedavi sürecimin başarılı olma sebeplerinden biri. Yaklaşık 12 seanslık bir tedavimiz oldu, uygun bir iletişim yakaladığımız için tedavi sürecim çok kolaylaştı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Sayesinde artık hayata farklı açılardan bakabiliyorum.
Hasta
Hasta
Zübeyde Hanım'a tavsiye üzerine gittim. Kendisi çok güzel karşıladı bizi, çok ilgili bir psikolog. Danışanlarını takip ediyor, sürekli arıyor, mesaj atıyor. 7/24 ne zaman olursa olsun ulaşabiliyorum ona bir sıkıntım olduğunda. Panik atak için gittim Zübeyde Hanım'a. 4 seans oldu henüz ama yine de rahatladığımı hissediyorum, hayata karşı bakış açım değişti. Daha olumlu bakabiliyorum. Herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'dan çok memnun kaldım. Çok sıcakkanlı, cana yakın, aileden biri gibi davrandı bize. Çok yardımcı oldu, çocuğumla alakalı verdiği tavsiyelerde önemli gelişmeler oldu, işe yaradı. Kızımla olan iletişimi de çok güzeldi. Kızım sürekli yanına gitmek istiyordu. Herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Konuşması ve bana davranışları daha rahatlatıcıydı ve rahat olmamı sağladı. Öncelikle başlarda benim açımdan psikolojik sıkıntılara başvurmuştum. Normal düşünemiyordum ve daha iyi düşünebilmemi sağladı. Daha rahat farklı düşüncelere sahip olabilmemi ve olaylara farklı açılardan bakmamı sağladı.Bayağı bir memnun kaldım. Herkese de gitmelerini tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
İnternet üzerinde yapılan yorumlara istinaden tercih ettik kendisini. Ben çok memnunum Zübeyde Hanım'dan. Çok ilgili. Kendisini sevdik. Şu an toplamda iki kere görüştük. İkisinden de memnun kaldım. Yüz yüze görüşmede kalmıyor. Telefon aracılığıyla da görüşüyoruz. Kızım da aynı şekilde çok seviyor kendisini. Pozitif bir enerjisi var.Her zaman güleryüzlü.Çok pozitif bir enerjisi var. Çok güven veriyor.Ebeveyn olarak da bize de yönlendirmeleri oluyor. Kesinlikle herkese tavsiye ederim kendisini.
Hasta
Hasta
Zübeyde Hanım çok ilgili, alakalı bir danışman. Ben babamı kaybettim. Onu 2 senedir atlatamamıştım. Onu atlatmamda büyük yardımları dokundu. Hala devam ediyorum.Bir bebeğim var. Onunla da alakalı gelecekteki planlarımla ilgili yapamadıklarım vardı. İş hayatıyla ilgili de yol göstermeye başladı. 3 haftadır gidiyorum Zübeyde Hanım'a. Fırsat buldukça da gideceğim.Seviyorum Zübeyde Hanım'ı. Güleryüzlü ve samimi. Ufacık bir sorunumuz olsa bile , bu da bir sorun mu deyip geçiştirmiyor. İnsanların hayatına önem veriyor. Çok memnunum kendisinden. Devam edeceğim.Herkese tavsiye ederim kendisini.Biz de araştırmıştık, yorumlar sayesinde gitmiştik Zübeyde Hanım'a.
Hasta
Hasta
Ezgi hanım çok iyi bir danışman. Kendisini herkese tavsiye ederim.Benim arkadaşımın ablası olur kendisi.Çok kötüydüm arkadaşım beni yönlendirdi.Seanslara gittim çok iyi oldu benim için. Çok tatlı ve çok iyimser birisi.Çok iyi sonuç aldım.Sınav stresi ile alakalı görüştüm.Takibi ve yönlendirmesinden memnun kaldım.
Hasta
Hasta
Ben memnum kendisinden. Herhangi bir sıkıntım yok. İlk önce araştırdım ondan sonrada tavsiye üzerine gittim.Sakin ve düzgün yaklaşması güzeldi benim için.Öfke kontrolü için gitmiştim o anlamda verim aldım kendisinden.Yönlendirmelerinden memnun kaldım.Sürecimiz sonlandı.Herkesede öneririm Zübeyde hanımı.
Hasta
Hasta
Bende öfke problemi vardı. Son zamanlarda sınav stresi ailevi sorunları etrafımdakilere zarar vermeye başladım pskolojik olarak.Önerdiler kendisini denemek istedim. Ümidim yoktu ama gittim çok memnun kaldım kaldım. Konuştuk, halada iletişimiz devam ediyor. Beni arıyor sürekli. Şuan gayet iyim öfke problemim anlamında.İletişimi ve güleryüzlüğü güzeldi. İlaçla tedavi sunar diye beklerken konuşarak beni bu dertlerden kurtardı .Ben Zübeyde hanımdan her konuda memnun. Hiçbir sıkıntı sorunum olmadı herkese tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
İşinde başarılı biri olarak görüyorum kendisini. İnsanlarla iletişimi gayet iyi.Güleryüzlü ve davranışları sıcak.Gayet güzel sonuçlar aldık.İlgi ve alakası güzeldi.Yönlendirmeleride güzeldi gayet memnun kaldım çok iyi yönlendirmeler yaptı.Herkese tavsiye ederim kendisini.
Hasta
Hasta
Ben araştırarak gittim sürekli arkadaşlarıma soruyordum çok önerdiler.Terapi anlamında iyi gelişmeler gösterdi üzerimde.Ben Ezgi hanıma dikkat dağınıklığı ile ilgili terapiler aldım. Uzun yıllardır sorun yaşıyordum ama bunların yarısında gelişme sağladık.Haftada bir seans alıyordum.Size güven veriyor.Biz sürekli iletişim halindeyiz. Neler yaptığımı anlatıyorum, bana sürekli yardımcı oluyor.Benim şuanda anneanneminde ihtiyacı var. Onuda irtibata geçiricem.
Hasta
Hasta
Yorumlarını okuyarak tercih etmiştik kendisini.Çok fazla olumlu yorum vardı.Hiçte yanılmamışız. Gerçekten çocuklarla iletişimi çok güzel. Oğlum için gittik çok faydasını gördük. Senaslarımız bittiği takdirde arada bir uğramak isterim. Çocukla iyi iletişim kurdu. Bize olan yönlendirmeleri çok hoşuma gitmişti.Çok olumlu gidiyoruz şuanda.Hala devam ediyoruz görüşmelerimize.Takibinden de memnun kaldık herkesede tavsiye ederiz.
Hasta
Hasta
Biz internetten bulduk. Acil bir danışmanlığa gerek duyduk.Ben kızımı götürdüm. Çok memnun kaldım.Halada telefonda görüşme sağlıyorlar kızım ile.Danışman değil de arakdaş gibi olduk.Çok canayakın olması ve çocukların dilinden çok iyi anlaması güzeldi.Biz problemli olarak gitmemiştik.Kızım ile ilgili birkaç şeyi danışmak için gitmiştik.Olumlu çok güzel sonuçlar aldık.Yönlendirmesi ve takibi çok güzeldi.Her zaman herkese tavsiye ederiz.
Hasta
Hasta
Seanslarımız güzel geçiyordu. Tavsiye üzerine gitmiştik kendisine.Canayakın ve samimiydi.Gayet iyi sonuçlar aldım. Halen irtibat halindeyiz, bişey olduğunda ilgilenir.Çok memnunuz kendisinden.Samimiyeti benimle konuşması çok güzeldi.Bana çok yardımcı oldu kendisi halada öyle.Tavsiye ettiğim birkaç akrabam var.Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım çok memnunum kendisinden.
Hasta
Hasta
İlgili ve işine sadık bir insan. Biz hala takipçisiyiz, devam ediyoruz. Yönlendirmesi güzel.Biz araştırarak doktortakvimi'nden bir kaç yorum hoşuma gitmişti.Bize detaylı olarak yönlendirme yapıyor. Detaylı bilgi vermesi hoşuma gidiyor. Fikir danıştığımızda telefonda arasak cevap alamasak bile dönüş yapıyor.Bazı testlerle çocuğun yanlış tedaviye gitmesine engel oldu.Bizi testlerden geçirdi.Tek başına ilerlemedi psikiyatriste yönlendirdi. O da Zübeyde hanımı destekleyince ilaç kullanmadan devam ediyoruz.Herkese tavsiye ederiz.
Hasta
Hasta
Ben öncelikle sosyal medya adresinde gördüğüm için tercih ettim kendisini. Araştırdığımda çevremde danışanları baya memnundu. Benim boşanma sürecim vardı. Süreçten sonra başladım. 1-2 ay gittikten sonra gayet verimli bir terapi aldım. Eskisi gibi değilim olumlu yönde değişiklikler oldu üzerimde. Kendisi çok sakin konuşuyor. İnsana karşı güven veriyor. Toplumda kendimi soyutlamıştım bana verdiği güven, özgüvenle birlikte rahat bir şekilde topluma karışabiliyorum.Yönlendirmelerinden çok memnunum. Terapilerden sonra tekrar beni arıyor ,yapılması gereken şeyleri söylüyordu. Gayet memnun kaldım kendisinden.Benim yakınlarımdan da gidenlerde oldu.
Hasta
Hasta
İnternet üzerindeki yorumları okuyarak gittim kendisine. Beni biraz daha rahatlattı. Kısa süre içerisinde değişklik oldu bende.İlgili olması, bana karşı ilgiyle dinlemesi.Bana kitap önerisindede bulundu. Benim biraz abimle ilgili sorunum vardı ailemlede konuşucağımı söyledi.Sadece benimle görüşmek istemedi. Hoşuma gitti çok memnunum kendisinden.Devam ediyoruz hala görüşmelerimize.Sağolsun akşam saatlerinde bile bekliyor beni.Yavaş yavaş ilerliyoruz.Bende tavsiye etmeyi düşünüyorum süreçten sonra.
Hasta
Hasta
Ben yakın çevreme sözlü olarak da tavsiyede bulunuyorum. Ezgi Hanım'ı site üzerinde yapılan yorumları okuyarak ona istinaden buldum. Telefonla görüştüm. Konuşması sıcak ve olumlu geldi. Çok samimi, çok sıcakkanlı, dinleme tarzı ve olaylara getirdiği yorumlar hoşuma gitti. Kızım için gidiyorum. Kısa zamanda olumlu dönüşler aldım. Kızım başladığımız zamana göre okulun birinci dönemin sonunda başlamıştık. İkinci dönem sonunda toparladı. Okul zamanı tekrar görüşmeye başlayacağız. Sürekli hayatımızda olmasını istiyoruz. Yakınlarımıza da tavsiye ediyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Çok sıcak ve profesyonel yaklaşımları değerlendirmeleri güzel. Ufak detayları güzel yakalıyor. En önemlisi kızımla abla kardeş sıcaklığını yakaladılar. Yokluğunda bile kızım kendisini özlüyor.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'ı tavsiye etmişlerdi ben de sonrasında araştırdım ve gittim kendisine. Biz çok memnunuz kendisinden. Çok güleryüzlü ve ilgili. Seanslar dışında bile görüşebiliyoruz kendisi ile. Her şeyi rahatlıkla konuşabiliyorum kendisi ile. Dinlerken bile insanı rahatlıyor. Yeni başladık. 2-3 seans gittik. Devam edeceğiz. Şimdilik memnunuz. Yönlendirmeleri de güzel. Herkese de tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Çok çok çok memnunum kendisinden. Kendisiyle görüşmemiz tesadüf oldu. Çok memnun kaldım. Beni içinde bulunduğum durumdan kurtaran kişi. Çok ağır bir dönemdi. Çok memnunum kendisinden. Her şeyini beğeniyorum, gözlerinin içine bakmak bile yetiyor. Varlığı dahi yetiyor. Hiç tanımıyodum kendisini ama gerçekten düzgün çok dinleyen gerçekten dinleyen bir insan. Çok fazla memnun kadım. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Çok memnun kaldığımı söylüyorum.
Hasta
Hasta
Biz Ezgi Hanım'la 1 senedir irtibat içindeyiz. Oğluma yaptığı testlerle psikiyatristimiz de çok memnun kaldı kendisinden. Onun yaptığı yorumlar ve test sonuçları ile de hastanede baya yol kat ettik. Kendilerine de minnetlerimizi belirttim. Oğlumla da çok inanılmaz bir iletişim kurdular güzel bir frekans yakaladılar. Oğlumun gelişim geriliği vardı şu an okumaya bile başladı. Oğlum ve ben çok seviyoruz kendisini. Güzel de yol alıyoruz. Hala daha devam ediyoruz.İşini çok iyi takip eden çocukların durumunu takibini doğru yapar ve doğru bilgiyi ulaşır. Oğlumla ilgili yanlış bir yorum olmadı. Tam tersine yapıcı oldu. İlaç konusunda doktorda onunla birlikte karar verdi .Ana sınıfına da gİdiyoruz. Oradaki velilerin sorunları vardı onlara da tavsiye ettim yardımcı oldu. Bizlerin de sorunları olabiliyor yetişkin olarak bize de terapi yapıyor gibi yönlendiriyordu. Tavsiyelerde bulunuyordu. Bizim de sorunlarımızla ilgileniyordu. Mutlaka bana da yarım saatini de ayırırdı. Oğlum neleri başarmış ya da ne sorunu var bunu nasıl aşabiliriz açısından yönergelerde bulunuyordu. Hayatımızın bir parçası oldu. Ona sormadan bir şey yapamaz olduk. Gece gündüz demeden her zaman da iletişim kurabiliyoruz kendisi ile.
Hasta
Hasta
Araştırarak gittim kendisine. Güleryüzlü ve sizinle iyi iletişim kuruyor. Memnun kaldım. Sürecimiz güzel geçti. Yönlendirmeleri de güzeldi. Hiçbir şikayetim olmadı kendisiyle ilgili. Herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Çok memnunuz kendisinden. Öncelikle her şeyden önce pozitif bakış açısı, inanılmaz yüksek enerjisi var. İnsanı cezebeden şekilde buraya gelin dercesine çağrışımından dolayı tercih ettim kendisini. Şu an için çok iyiyiz devam ediyoruz. Pozitif olması, inanılmaz derecede güleryüzlü ve çok samimi, çok yakın çok canadan olmasından dolayı çok memnunuz kendisinden. Yönlendirmesinden de memnun kaldık. Yakınlarımıza da tavsiye ederiz kendisini.
Hasta
Hasta
Yakınımız tarafından duyduk kendisini. Beğendim hala devam ediyorum kendisine. Diğer psikologlara göre benim dediğime çözmeye yönelik ilerliyor. Sorunumu ve sıkıntılarımı çözdüm sayesinde. Yönledirmeleri de güzeldi. İhtiyac duyulduğu zaman herkese tavsiye ederim kendisini.
Hasta
Hasta
Tesadüfen denk geldik kendisi ile. Oğlum için göürüşüyoruz. Çok gükeryüzlü, samimi. Sorduğunuz sorulara zamanında yanıtlar veriyor. Hala devam ediyoruz. Memnunuz. Hiçbir sıkıntımız yok kendisi ile. Herkese de tavsiye ediyoruz.
Hasta
Hasta
Beni dinliyor sorunlara o anda çözüm üretebilecek şeyler söylüyorlar. Doğru yönlendirmeler yapıyordu. Hala daha kendisini arayıp danışabiliyorum iyi geri dönüşler aldım. Yönlendirmelerinden ve takibinden memnun kaldım. Yakınlarıma da tavsiye ediyorum. Ezgi Hanım'dan memnunuz. Hala daha görüşmeye devam ediyoruz.
Hasta
Hasta
Ben kendisinden memnunum. 2 yıldır beraberiz çok memnunum. Tesadüfen tanıştık. Konuşma şekli süper bir danışman. Kızım için görüşüyoruz Ezgi hanım ile. Kızım olumlu anlamda çok değişti. Kızımla daha rahat bir şekilde iletişim kurabiliyoruz şu an. Hala daha görüşüyoruz. Oğlumu da götürmeye başlayacağım şimdi. Herkese de tavsiye ederiz.
Hasta
Hasta
Biz kendisiyle 4 aydan beri tanışıyoruz. Tanışmamız tesadüf oldu. Oğlumda gelişim geriliği vardı hemen kendisiyle olumlu cevap verdi. İnsan ilişkileri zayıftı. 1 ay sonra aba kelimesini çıkardı daha sonra cümleye dönüştü kelimeleri. Yönlendirmeleri ve tavsiyeleri sayesinde olumlu sonuçlar aldık. Dertli kaygılı olduğum noktalarda ebeveynleri güzel yönlendirdiğini düşünüyorum.Onunla devam ediyoruz olumsuz bir şey yaşatmadı bize. Çok ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Bize çok iyi geldi. Çok mutlu ayrılıyoruz yanından. Başarılarının devamını diliyoruz.
Hasta
Hasta
İnternet sitesinden bulduk kendisini. Çok ilgili çok yakın bir danışman. Devam ediyoruz hala, seanslarımız sonuçlanmadı. Oğlumuzun sıkıntıları ile ilgiliydi. Hala devam ediyoruz kendisine. Çok ilgili bir danışman Ezgi Hanım herkese tavsiye ediyoruz.
Hasta
Hasta
Tavsiye üzerine gittim kendisine. Rahatlatıcı sözler söylüyor. Bana açıklamaları detaylı olarak yapıyor. İyi sonuçlar aldım. Hem çocuğum hem kendim için iyi sonuçlar aldım. Kendimi rahat hissediyorum. Ara ara görüşüyoruz. Telefonlarda görüşebiliyoruz. Mutlaka herkese tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Biz memnuz kendisinden. Konuşması, ikna etmesi, çok düzgün konuşması hoşumuza gitti. Ne yapmam gerektiğini ve yapmamam gereken şeyleri, uygulamaya çalıştım düzeldi çok şükür. Her hafta görüyorum istediğimiz zaman telefonla da görüşebiliyoruz .Çok tatlı birisi zaten. Güleryüz ve tatlı dili yeter. Gülüşüyle gözleriyle sevdirdi kendisini. Çocuklar da çok seviyor kendisini. Abim ve arkadaşlarıma da tavsiye ettim Ezgi Hanım'ı.
Hasta
Hasta
Müthiş bir danışman kendisi. Araştırarak gitmiştim. Bana çok yardımcı olması çok güzel, yönlendirmesi de bence müthişti. Çok olumlu sonuçlar aldım. Birazcık ara verdik şu an için. Çok fazla ilgili olmasından dolayı çok memnunum. İnanılmaz bir kadın işini çok güzel başaran bir kadın. Yönlendirmelerinden de memnun kaldım. Yakınlarıma da tavsiye ettim kendisini.
Hasta
Hasta
Tavsiye üzerine gittik kendisine. Güzel konuşur, güzel yönlendirir, tavsiyeleri insanı yormuyor, kolayca anlatıyor her şeyi. Anlayabileceğim dilden konuşuyor. Bir aydır gidiyoruz kendisine. Oğlumun konuşmasında sorunu vardı onun verdiği tavsiyelerle ilerledik. Bir iki kelimeyken 10 kelimeye çıktı rahatça çekinmeden söyleyemeye çalışıyor. Devam da ediyoruz hala. Yönlendirmelerinden de memnunuz. Yakınlarımıza da tavsiye ederiz kendisini.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'dan çok memnunuz. İşlerini düzgün ve profesyonelce yapıyorlar. Tavsiye üzerine gitmiştik. Memnunuz kendisinden. Yönlendirmelerinden ve takibinden memnunuz. Yaz tatili nedeniyle ara verdik. Tatil dönüşü tekrar devam etmeyi düşünüyoruz. Keşke Ezgi Hanım gibi danışmanlarımız hep olsa.
Hasta
Hasta
Ben Ezgi Hanım'dan çok memnunum. Bazı problemlerim olmuştu. Çok çok iyi geldi bana tedavisi. Ve çevremdeki arkadaşlarımada ihtiyacı olanlara tavsiye ettim. Hem kendileri hem de çocukları için. Ben de tavsiye üzerine gitmiştim kendisine. Çok candan, işine sahip, çok başarılı olduğunu işini çok severek yaptığını gördüm. Karşısındaki kişinin neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Çok güzel bir etkileme gücü var. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Karşılıklı konuşurken sohbet ederken o güveni verdi bana. Kendimi iyi hissediyorum onun yanında ve sonucunu da almaya başladım. Çok güzel tespitleri var nokta atışları var. Çok memnunum kendisinden.
Hasta
Hasta
Biz Ezgi Hanım'la birlikte İstanbul’da haftada 1 saat olmak üzere seanslarımızı gerçekleştiriyoruz, kendisini bir psikiyatr tavsiyesi üzerine buldum, benim yaşadığım problem özgüven sıkıntısı ile ilgili. Diğer insanlara kendimi ifade etmek konusunda, yeni bir ortama girdiğimde onlarla tanışma konusunda sıkıntılar yaşayan ve bu doğrultuda da kaygısı olan bir insandım. Seans esnasında sık sık canlandırmalar yaptık, bu tarz ortamları oluşturduk ve ev ödevleri ile de desteklenerek bu durumda yaşadığım sorunun çoğunu aştım. Günlük hayatta aslında yapabileceğim beceriler varmış ve ben bunları bu sürece kadar fark edip gözlemlememişim, Ezgi Hanım sayesinde bunları fark ettim. Artık günlük hayatında daha aktif ve sosyal çevremde de daha az utanıp sıkılan birisiyim. Tanımadığım insanlarla tanışırken daha az kaygı duyuyorum, daha kolay bir şekilde sohbete başlatıp sohbeti ilerletebiliyorum
Hasta
Hasta
Başka bir doktorda sıra beklerken, iki bayan konuşurken, ben de araya girdim randevu aldım sıkıntılarımızdan dolayı. Olumlu ilerliyoruz. Çocukla görüştükten sonra bana anlatıyor yapılıcakları, ya da neler olduğuna dair bilgilendiriyor. Ev içinde sıkıntı olduğunda geç vakit de olsa telefondan ulaşıp her şeyimizi anlatabiliyorum. Ben bile soruyorum nasıl davranmam gerektiğini. Bana ılımlı dönüşü olup rahatlatıyor. Arkadaşlarıma da tavsiye ettim onlar da götüyor çocuklarını. Biz çok memnunuz keşke daha önceden tanısaydım. İyi ki tanımışım kendisi.
Hasta
Hasta
Benim için kızımın elektrik alması önemliydi. Sıcak karşıladı, abla şeklinde. Kısa zamanda çok iyi yol katettik. İlgisi ve alakasından memnunum. Danışman edası ile değil abla kardeş gibi gidiyor seanslar. İşini profesyonel bir şekilde yapıyor. Aşama kaydettiğimizi gözlemliyorum, ben çok memnunum ve devam ediyorum. Yorumlardan etkilenerek tercih ettim pişman olmadım. Sıkıntısı olan herkese tereddüt etmeden tavsiye ederim gitmelerini.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım mesleğinde son derece başarılı. İşini severek yapan, çocuk ile ilgili iletişimi oldukça güçlü, çok büyük artikilasyon problemi, öğrenme güçlüğü veya konuşma güçlüğü olan çocuklar için son derece yeterli ve çok hızlı ivme kaydelen başarılı bir danışman. Kızımda geç konuşma vardı, bunula ilgli bir takım tamamlama çalışmaları yaptık, son drecede başarılı olduk. Şiddetle ihtiyacı olan yakınlarımı da yönlendiriyorum.
Hasta
Hasta
Yaklaşık 6 aydır Ezgi Hanım'ın danışanıyım. Aksiyete kaygı bozukluğu tanısı ile gidiyordum. 6 aydır beraberiz. 2 haftada bir seanslarımız oluyor. Ne zaman ihtiyaç duyarsam arayıp görüşebiliyorum. Çok memnunum. Kaygılarım azaldı. Güler yüzlü, hoş görülü, yaş farkımız da yakın olduğundna ne düşündüğümü ne hissetiğimi aynı yaşta olduğu için beni daha iyi anlayabiliyor. Şu ana kadar aldığım destek yeterli oldu. Ezgi Hanım kendini geliştiren bir danışman. Yakınlarıma, arkadaşlarıma da Ezgi Hanım'ı öneriyorum.
Hasta
Hasta
Biz Ezgi Hanım'dan çok memnunuz, kısa sürede tanıdık ama memnun kaldık. Görüşmelerimiz de olumlu gidiyor. Birisinden kulak misafiri olmuştum oradan aldım ama memnun kaldım. Gece gündüz fark etmeden sıkıntımız olduğunda sıkıntımızı belirtebiliyoruz. Oğlumuzda kaygı bozukluğu vardı, şimdi gözle fark edilecek şekilde olumlu hareketlerini görmeye başladık. Azaldı şikayetlerimiz. Görüşmelerimiz de olumlu yönde ilerliyor. Seanslarımız devam etmekte. Yakınımdan 3-4 kişiyi de yönlendirdim Ezgi Hanım'a. Ezgi Hanım aileden biri gibi oldu. O güveni sağladı bize. İhtiyaç duyduğumuzda hiç sıkılmadan her an görüşebiliyoruz. Ben çok memnunum.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'dan memnunum. Haftada 1 kez görüşme yapıyoruz. Kaygı bozukluğu ve takıntılar için gittim. Doktortakvimi.com sitesinden buldum. Benim yaşadığım problemler günlük hayattaki problemlerdi ve bu problemleri kontrol edemememdi. Bu nedenle diğer insanların yanında da yapıyordum. Bana görüşmelerimizde, düşüncelerimin her zaman kontrol edilebilceğiyle ilgili çalışmalarda bulundu. Ev ödevleri verdi ve geçmişte olan sıkıntılarım çok azaldı. Artık davranışlarımı diğer insaların yanında da kontrol altına alabiliyorum. Arkadaşlarım da, ailem de bunun farkında, onların da dikkatini çekiyor. Bu durumda tabii ki beni mutlu ediyor. Ezgi Hanım'ın en çok beğendiğim yönü birşey yapmam gerekiyorsa seans sonrası hatırlatması ve sonrası kontrol etmesi. Almış olduğum desteğin şu anda yettiğini düşünüyorum. Psikiyatristimle de iletişimde. Düzenli olarak gelişim takip raporu yazıyor. Koordine olarak çalışıyor. Şu anlık yeterli. Yakınlarıma da tavsiye ederim Ezgi Hanım'ı.
Hasta
Hasta
Kendisi çok iyi bir danışman. İşini çok iyi bir şekilde yerine getiriyor. Çok samimi, naif ve güler yüzlü. 3 seans gittiğim halde kendimi daha iyi daha mutlu hissediyorum. Güzel enerjisi bana da yansıyor. Çok iyi bir danışman. Eğer gerçekten mutlu olmak istiyorsanız veya mutluluğu arıyorsanız Ezgi Hanım'ı tercih edebilirsiniz.
Hasta
Hasta
Zübeyde Hanım'la 6 aydır birlikteyiz. Onun olduğu dönemden sonra kendimde çok büyük farklılıklar gördüm. Birlikte olmaktan çok memnunum. Biz anksiyete ve depresyon için birlikte çalıştık. Öfke kontrolü anlamında büyük yol katettik. Almış olduğum desteğin yeterli olduğunu düşünüyorum. Yakınlarıma da tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Yaklaşık 1.5 aydır danışanıyım. İyiki de tanımışım diyorum. Oğlum okulla ilgili çok büyük problemler yaşarken şu an okulla ilgili çok iyi geri dönüşler oluyor. Pozitif olması beni de oğlumu da çok iyi bir şekilde etkiledi. Çünkü ben de oğlum da danışanıyız. Bizim bir çok olaya karşı bakış açımızı değiştirdi. Farkındalığımızı arttırdı kesinlikle. Oğlum normalde çok sert ve çok agresif bir çocukken şimdi 1.5 ay olmasına rağmen çok daha sakin. Okuldaki öğretmenleri bir psikiyatriste götürüp ilaç tedavisinin olmasını gerektiğini söylediler. Şu an oğlum sınıf başkan yardımcısı ve kesinlikle ben ilaç kullanmaya karşıydım. Ezgi Hanım da bana destek oldu ve bu süreci atlatmamızda yardımcı oldu. Daha uzun sürede, oğlumun akademik başarısında sosyal hayatında bize destek ve öncü olacağına inanıyorum. Ben dahi Ezgi Hanım'la konuştuğumda içim açılıyor ve rahatlıyorum. Bunu iş olarak değil tamamen sevdiği için, sanki aileden biriymiş ilgi gösteriyor. Olası durumda her an ulaşıp yardım alabiliyorum, destek oluyor. Oğlumla ilgili olası durumları takip ederken kendisinin bilgilendirilmesini istiyor. Çok memnunum. Bundan sonraki hayatımızda da bir kardeşim gibi, oğlumun ablası gibi, uzun süreler devam etmek istiyoruz. İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz Ezgi Hanım.
Hasta
Hasta
İnternetten görmüştüm kendisini.İşini bilinçli yapan bir kapasiteye sahip olduğu belli bir danışman.İşine çok saygılı bir danışman.Takibi ve yönlendirmesinden memnun kaldık.Bizim için desteği yeterli oluyor.Hala devam ediyoruz kendisine.Ve gitmek isteyenlerede tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Ezgi Hanım'ı bize Hocası önerdi.Çok memnunuz.Çocuğumuzu götürmüştük.İlelerme katettik.Yardımcı oldu. Gayet başarılı mesleğine hakim birisi. Sevecen ,cana yakın bir insan .Çocuğumuzla iyi iletişim kuruyor.Bize ne yapmamız gerektiği ile ilgili güzel yol gösteriyor. Canayakın ve güleryüzlü. Çocuğumuzla ilgili olan sıkıntılar da ilerleme kattettik.Genç olmasına rağmen işini profesyonel olarak yapıyor.Kendisini önerdiğim kişilerde oldu.
Hasta
Hasta
Bana çok yardımları oldu.Araştırarak gittim kendisine.İzmir'de seçkin bir psikolog olduğunu duydum.Çok sakin.Ben ne kadar gerilirsem gerileyim beni dinlendirmesi çok iyidi.Konuşmalarıyla hayatıma yön verdi.Hayatım kötü bir yerdeydi.Madde bağımlısıydım.Bunları sayesinde atlattım.İnanılmaz derecede memnunum.Ben çok psikoloğa gittim fakat kendisi gibi bir psikolog bulamadım.Kendisine yönlendirdiğim çok kişide oldu.
Hasta
Hasta
Hem tavsiye üzerine hemde araştırarak kendisine gittik.5-6 aydır gidiyoruz.Kendisinden gayet memnunuz.Doğru tespit de bulunuyor ve sorunu çözüyoruz.Tedavisinden sonuç aldık.Biz çok memnunuz.Kendisine teşekkür ediyoruz.Gitmek isteyenlerede faydasının dokunacağını düşünüyorum.
Hasta
Hasta
4-5 aydır görüşüyorum.Gayet başarılı bir şekildede devam ediyoruz.Görüşmelerden sonra çok şey değişti.Daha farklı bakış açısı oluştu.İlişkiyi benimle iyi bir şekilde kuruyor. Önyargılı birşekilde gitmiştim.Daha önce de destek almıştım ve bırakmıştım.Anlamaya yönelik yargılamadan ilişki yürütüyor.Benim bakış açımı değiştirdi.Takibi ve yönlendirmeside çok iyi.Kendisi bitirmediği sürece devam etmeyi düşünüyorum.Soranlar da oldu ben Ezgi Hanım'ı tavsiye ettim.
Hasta
Hasta
Kendisi ile bir kurumda tanıştık. 2 yıl gittik ve baya ilerleme kaydettik.İnanılmaz gelişme gördük.Çok doğru yolda ilerliyor.Eksiklerimizi tespit edip çok ciddi üzerinde durup çözümler buluyor.Sıkıntımız yok kendisine devam ediyoruz .Kendisine yönlendirdiğim kişiler de oldu.Gitmek isteyenlerede tasviye ederim.
Hasta
Hasta
Oğlumun kişisel gelişimi ile ilgili araştırarak gitmiştim.Çok samimi geldiği kendisine bana.2 yıldır görüşüyoruz. Çok memnunum.Bana herşeyi olduğu gibi yansıtıyor. Yapmam gerekenleri ve yapmamam gerekenleri belirtiyor.Her konuda yardımcı oluyor.Çok yabancı değiliz kendisiyle.Çocuğum şu anda çok çok farklı kendine olan güveni arttı. Arkadaş çevresinde yer edinme açısından farklılaştı.Daha önce öyle değildi.İçine kapanık bir çocuktu.Şimdi çok iyi.Çok memnunuz hala devam ediyoruz kendisine.Kardeşime oğlu için de tavsiye ettim.Onlarda görüşüyorlar.
Hasta
Hasta
Çok memnunuz kendisinden.Oğlumu sınav kaygısıyla götürmüştüm.Çok başarılı, çok bilinçli, konusuna hakim bir danışman. Çok verimli oldu bize.Bilgisi çok iyi.Sorduğum sorulara yerinde zamanında güzel cevaplar veriyor.Güleryüzle karşılıyor danışanlarını.Yaptığı işi profesyonel olarak yapıyor. Devam ediyoruz .Mükemmel bir insan olarak görüyorum ve yakınlarımada tavsiye ettim kendisini.
Hasta
Hasta
Çocuğumun korkuları için psikologumuza başvurduk. Çok güzel ilgilendi.Saat konusunda sıkıntı yaşıyorduk ama kendisi bize hiç sıkıntı yaşatmadı.İletişimi iyi ve güleryüzlü.Bize çok faydalı oldu.Güzel tavsiyeler verdi.Memnunuz kendisinden ve herkesede tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Kendisinden memnunuz çocuğumuzla ilgileniyor. Sıcak ,candan ve abla gibi oğlumuza destek oluyor. Kibar ,nazik çocuğa eğilebiliyor yani onun yaşına gelebiliyor.Genç olmasına rağmen cok başarılı.Hala devam ediyoruz.Genç psikologlara imkan sunmak gerektiğini düşünüyorum.Çünkü onlar egolarından daha sıyrılmış oluyorlar.Ezgi Hanım çok tatlı hanımefendi bir kız evimizin kızı gibi görüyoruz kendisini.Kendisini yakınım gibi görüyorum.Oğlumuzda abla gibi görüyor.Biz bir doktor tavsiyesi üzerine tercih etmiştik..Bir çok kişiye tavsiye ettim ve gitmek isteyen olursa yine tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Daha önceden ismini duymuştum ve araştırdıktan sonra kendilerine gittim.Çok bilgili donanımlı ve gerçekten samimi bir psikolog.Kendisi çok samimi bir danışman.Faydasını gördüğüm için devam ediyorum hala 2 haftada bir görüşüyoruz.Gitmek isteyenlerede tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Psikiyatri uzmanımız tavsiyesi etti Ezgi Hanım'ı.Yaşına göre oldukça birikimli biri, son derece iyi eğitimli mesleğine aşık ve işini severek yapıyor.Oğluma yardımcı oldu.Oğlumda oldukça güzel değişiklikler oldu.Genç olmasına rağmen son derece bilgili ve donanımlı.Devam ediyoruz kendisine.Herkese de tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Depresif duygu durumu yüzünden tercih ettim.Süreci beraber yürüttük. Memnun kaldım.Benim için en önemli olan şey güvendi.Yaklaşımı ve kabul edişi güven veriyordu .Güzel bir terapi süreci geçirdik.Samimi ve güvenilir oluşu iyiydi benim için.Süreç ve işleyiş tarzı , yönlendirme konusunda çok başarılı buldum. Ayda bir görüşüyoruz.Memnunum.Herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Ben çok memnun kaldım kendisinden.Devam da ediyorum.Özel eğitimle ilgili olduğunu bildiğim için gittim.Çok duyarlı, gelişime açık.Yalnızca birşeyle sınırlı kalmıyor.Gönül rahatlığıyla konuşup dertleşilebilecek bir danışman.Zaman zaman ufak ufak kaygılar duyduğumda görüşüyoruz.Her istediğimde ulaşıyorum.Konuya çok hakim danışanı olarak gittiğimde biliyorum ki önerdiği şeyleri uyguladığımda işe yarayacak.Kulaktan dolma şeyler değil, bilimsel öneriler verdiğini düşünüyorum.Çok cana yakın. Kendisini hakikaten bir sırdaş gibi görüyorsunuz.Rahat hissediyorum yanında kendimi.Çok güvenilir.Bunu hissettiriyor danışanına.Memnunum kendisinden.
Hasta
Hasta
Benim oğlumda dikkat eksikliği vardı. 6 aya yakındır Ezgi Hanım ile görüşüyoruz. Görüşmemizin 2. ayının ardından bana çocuğumun okulundan ve etüt merkezinden olumlu şeylere dair geri dönüşler aldım.Psilkolog gibi değil bir abla gibi kendisi. Bizede rehber oldu aile olarak.Bize çok iyi geldi.Ailemizden birisi gibi oldu öyle hissettirdi kendini. Kendisi ile hiç çekinmeden herşeyi konuşabiliyoruz.Uzman olarak bu kadar genç yaşta kendini inanılmaz geliştirmiş. Yaşına göre güzel tecrübelere sahip. Aile olarak çok faydasını gördük.Devam ediyoruz ve güzel geri bildirimler alıyoruz.Özellikle çocuk konusunda,ergen psikolojisi konusunda çok yardımcı olabiliyor.Gitmek isteyen herekese öneririm kendisini.
Hasta
Hasta
İnternet üzerinden görmüştüm ve gittik.Çok samimi ve içten.Fayda görünce devam ettik .İkili konuşmalar konusunda gitmiştim.İlerleme kaydedince devam etmeye karar verdim.Kendimi yanında rahat hissettim.Memnunum kendisinden.Herkese de tavsiye ederim.
Hasta
Hasta

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun